Läkarhelikopterverksamheten bör tryggas  en gång för alla!


I ett land med mycket glesbygd och stor skärgård, är läkarhelikoptrarnas insats bokstavligen livsviktig. Med hänvisning till detta, lämnade Thomas Blomqvist (SFP) idag in ett skriftligt spörsmål till regeringen, där han frågar hur regeringen tänker trygga läkarhelikopterverksamheten.

Läs föregående artikel

Nauclér lämnar in ett skriftligt spörsmål om Tibet-frågan


Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har den 4 juni ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen. Spörsmålet handlade om att skapa en långsiktig strategi för att lösa Tibet-frågan, och om det inte skulle vara på sin plats att Finland initierade frågan inom EU? Spörsmålet återges nedan. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL Långsiktig strategi för att lösa Tibet-frågan Till riksdagens talmanLäs mer »

Läs följande artikel