Anna-Maja Henriksson: Barnfattigdomen måste stoppas!

– I dagens samhälle kan vi inte nog betona vikten av att låta barnen vara barn, låta dem leka och fantisera fritt. Det har barnträdgårdarna i vårt land kunnat erbjuda tidigare generationer, och det erbjuder daghemmen idag. Vi har orsak att vara stolta över vårt dagvårdssystem, som också haft en enorm betydelse för kvinnornas möjligheter att ta del i arbetslivet, och som i sig medverkat till att Finland idag är en av föregångarna i världen då det gäller jämställdhet mellan könen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson då hon på söndag 9.10.2011 invigde nyrenoverade Knattebo daghem i Malax.

Justitieminister Henriksson underströk vidare att det inte är en självklarhet att alla barn har det bra och alla familjer har inte på långt när samma ekonomiska möjligheter. I slutet av 2010 rapporterades om en oroväckande ökning av barnfattigdom i Finland. Sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet har barnfattigdomen mer än tredubblats och i synnerhet många barn till ensamförsörjare har det knappt.

– Vi måste stoppa denna utveckling och den kan på intet sätt tillåtas fortsätta eller öka under den ekonomiska kris som vi går igenom just nu, säger Henriksson.

– Vi kan inte heller nog understyrka vikten av kommunernas roll då det gäller det förebyggande arbetet. Antalet barn som omhändertas fortsätter att öka. Varje omhändertagande i sig är ett bevis på att de förebyggande insatserna inte varit tillräckliga. Denna utveckling bör tas på allvar. Vi borde gå tillbaka till det system med hemhjälp till familjerna som tidigare fanns i många kommuner. Ju tidigare vi lyckas ingripa med hjälp och stöd i familjer som behöver det, dess bättre resultat. Försummas stödet, kan det leda till problem som i slutändan om allt går snett kan föra in på den kriminella banan. Det ligger inte i någons intresse. I egenskap av justitieminister kan jag inte nog betona vikten av att en god socialpolitik är den bästa kriminalpolitiken, sade Henriksson i sitt tal under Malaxdagen.

Yhdessä harmaan talouden kimppuun!

Euroopan talouspoliittiset haasteet ja huonot talousnäkymät vaativat entistä selkeämpiä valintoja meiltä poliitikoilta. Vähenevien resurssien myötä panokset pitää vieläkin tarkemmin kohdistaa toimenpiteisiin, joilla on todellista vaikuttavuutta.

Läs föregående artikel

Wallin: Veteranstödet bör hållas intakt

Försvarsminister Stefan Wallin hoppas att regeringspartierna ännu i höst åtgärdar nedskärningen i veteranernas rehabiliteringsstöd. Wallin talade vid Kimitoöns Krigsveteraner r.f:s 40-års jubileum på lördagen.

Läs följande artikel