Annika Jansson och Minna Österholm nya kontaktchefer

Sfp:s arbetsutskott har i dag valt Annika Jansson från Kyrkslätt till kontaktchef för sfp i Mellannyland och Minna Österholm från Lappträsk till kontaktchef för sfp i Östra Nyland.

Annika Jansson, PM från Åbo Akademi, är för närvarande anställd som sakkunnig för barn och hälsa av Folkhälsan. Hon har tidigare jobbat både som sektorchef med hälsofrämjande uppgifter och som chef för ungdomsarbetet vid Folkhälsan samt som generalsekreterare för Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.Annika Jansson börjar som kontaktchef i medlet av december.Minna Österholm, riksdagsassistent för riksdagsledamot Thomas Blomqvist, har en lång erfarenhet av uppdrag för sfp-politiker. Minna Österholm har i flera repriser och under flera år jobbat som assistent för minister, tidigare EU-parlamentariker Astrid Thors och också fungerat som Thors kampanjchef. Minna är också själv aktiv politiker, medlem av kommunfullmäktige och -styrelsen i Lappträsk. Hon kandiderade för sfp i riksdagsvalet i våras.Minna Österholm börjar som kontaktchef den 1.1.2008 och är stationerad i Borgå med Helsingfors som andra arbetsstation.Annika Jansson, tfn 050 3023 363Minna Österholm, tfn. 040 779 7676Närmare uppgifter ger partisekreterare Ulla Achrén, 0400 594 105

En effektiv övervakning av de yttre gränserna och internationellt skydd får inte stå i konflikt med varandra


- Att utveckla den lagliga och arbetsrelaterade invandringen är en central del av hanteringen av migrationsströmmar. Genom att öka möjligheterna till laglig invandring kan vi driva på den ekonomiska och sociala utvecklingen i alla samhällen samt minska pressen på illegal invandring, sade Finlands migrations- och Europaminister Astrid Thors på mötet mellan EU:s och Medelhavsländernas migrationsministrar i Algarve i Portugal den 19 november. Mötet var det första mellan dessa grupper av länder där frågor som gäller invandring behandlades på ministernivå.

Läs föregående artikel

Lagen om tryggande av patientsäkerheten (2. behandlingen)


Det sades redan i samband med första behandling tidigare i veckan, men jag säger det igen: Patientsäkerhetslagen är svår eftersom rätt ställs mot rätt; rätten till liv och hälsa ställs mot rätten till arbetskonflikter. Det är klart att dessa båda rättigheter är viktiga grundpelare i vårt välfärdssamhälle. Vi litar på att våra rättigheter används på ett sådant sätt att enskilda medborgares liv och hälsa inte är i fara. Så har det också fungerat hittills, också i alla arbetsmarknadskonflikter inom vårdsektorn.

Läs följande artikel