Att skriva sig i kommun där man har fritidsboende

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) från Åbo ställer ett skriftligt spörsmål till regeringen om möjligheten att mantalsskriva sig i den kommun där fritidsbostaden är belägen. Wallin undrar om regeringen ämnar vidta lagstiftningsåtgärder för att förenkla bygglovsförfarandet till den del det gäller ändring av ändamålet med en byggnad från fritidsbostad till permanent boende.

Nyhetsbrev 3/2013


Detta är SFP i Helsingfors nyhetsbrev som har sänts ut till alla medlemmar. Om du har frågor gällande något går det bra att vara i kontakt med SFP i Helsingfors kontaktchef Johanna Sandberg.

Läs föregående artikel

Nylander: Sote-förslaget kräver ännu politisk behandling


- Den expertarbetsgrupp som arbetat med att ge innehåll åt social- och hälsovårdsreformen har långt följt de linjedragningar den sk Orpo-arbetsgruppen som bestod av centrala ministrar och regeringspartiernas riksdagsgruppers ordföranden drog upp, konstaterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Läs följande artikel