Brita Wikgren & Michael Oksanen: En skärgårdskommun Åboland

Ofta har man som beslutsfattare i en liten kommun fått göra beslut där man har haft ett klart förslag på hur slutresultatet skall se ut. Idag sitter vi med ett stundande beslut framför oss utan ett klart och entydigt förslag.

För oss bosatta och verksamma i en liten kommun som Västanfjärd har besluten alltid gått ut på att hitta lösningar som leder till att bibehålla och utveckla den goda service som kommunen redan erbjuder. Men vad händer i framtiden?Vi vet att stora förändringar är på kommande. Enligt ramlagen kommer bl.a. hälsovården och sociala sektorn att kräva ett betydligt större befolkningsunderlag än idag. Enligt prognoserna vet vi att efter 10 år kommer inte den verksamma yrkesgruppen att kunna tillgodose den åldrande befolkningens behov i våra enskilda skärgårdskommuner.Vår uppgift är att bibehålla och utveckla närservicen även framöver. Det behövs och krävs nya serviceformer och ett nytt synsätt inom hela förvaltningen.Nu finns det möjlighet för oss att vara med och bygga upp en framtid där även vi, en liten kommun, kan påverka i samråd med övriga Åboland. Vi kan kräva att få bibehålla men även utveckla vår basservice i kommunen. Vi kan hitta nya strukturer där även närdemokratin förverkligas. Vi skall inte se på Åboland bara med en karta i handen där vi måste förflytta oss från områdets ena ända till den andra, utan vi bör se Åboland som en levande skärgårdshelhet med många verksamma kommundelar och servicepunkter.Nu är det dags att se framåt och bygga för våra kommande generationer. Idag har vi redan ett av de mest utvecklade datanätverken i landet och utvecklingen bara fortsätter. Vem skulle ha kunnat tro för tio år sedan att man idag kan sitta och ha gemensam undervisning mellan småskolor i Åbolandsskärgård via internet.Redan nu har tjänstemännen inom de olika förvaltningssektorerna i Åboland gjort en kartläggning till förbättring och rationalisering av servicen i Åboland. Därtill har vi utredningar, Jan-Erik Granös och Krister Ståhlbergs, som tar fasta på Åboland även ur ett nationellt och politiskt perspektiv. Arbetsgruppen på Kimitoön har redan gjort en första utredning av servicestrukturen och kommer nu att fortsätta med detta arbete under ledning av Håkan Fant. Utredningarna på Kimitoön är av största betydelse då vi formar vår kommun Åboland.Nu bör vi beslutsfattare sätta oss ner och konkretisera våra tankar i en plan som vi sedan kan jobba kring. Vi bör tillsammans fördomsfritt planera en levande skärgård där vi trivs i god gemenskap.Små serviceenheter och små kommuner, där språket och kulturen förenar, bör hjälpa och inte stjälpa varandra.Brita WikgrenMichael OksanenVästanfjärd

Fredrik Guseff: Svar åt Mattsson och Forne


Helge Matsson och Ingmar Forne förundrade sig i ÅU (3.10) över min tidigare insändare. Åt Helge Matsson vill jag konstatera att vad beträffar kommundelarnas representation är det naturligtvis en spekulation jag gjort. Vilket valresultatet skulle bli i en sammanslagen kommun kan vi inte veta, endast spekulera i.

Läs föregående artikel

Stefan Wallin: En lag för frihet under ansvar


Igår fredag avläts den mångomtalade ramlagen för den minst lika mångomtalade kommun- och servicestrukturreformen till riksdagen. Därmed nåddes en viktig milstople i den process, som startade våren 2005 och onekligen avancerat snabbt. Men ännu finns inga lagrar att vila på. Tvärtom. Nu vankas riksdagsbehandling och därefter det allra viktigaste: de kommunala, lokala processerna på viljebildningens väg. Det är en väg som bör bära framåt och utåt, inte nedåt och inåt.

Läs följande artikel