Inom familjepolitiken innehåller budgeten flera nyheter som tillfredsställer Svenska riksdagsgruppen


- Det är glädjande att vi äntligen kan införa en s.k. pappamånad i Finland. Trots att pappamånaden inte fick den omfattning som vi kämpat för, är denna förlängda faderskapspenningsperiod ändå ett steg i rätt riktning. För oss kvarstår målet om en riktig pappamånad i Finland, sade Ulla-Maj Wideroos i gruppanförandet.

Läs föregående artikel

Språklagen nu i riksdagen


Henrik Lax konstaterade att beredningsprocessen av den nya språklagen har präglats av en brobyggarstämning. - Språklagskommittén avgav för ett år sedan ett enhälligt betänkande i frågan; kommittén hade en exceptionellt bred sammansättning och dess arbete präglades av öppenhet. Också regeringen var enhällig då den avlät lagpropositionen, summerade Lax i talarstolen.

Läs följande artikel