Språklagen nu i riksdagen


Henrik Lax konstaterade att beredningsprocessen av den nya språklagen har präglats av en brobyggarstämning. - Språklagskommittén avgav för ett år sedan ett enhälligt betänkande i frågan; kommittén hade en exceptionellt bred sammansättning och dess arbete präglades av öppenhet. Också regeringen var enhällig då den avlät lagpropositionen, summerade Lax i talarstolen.

Läs följande artikel