EU-kommissionen kan inte nu hjälpa med exporten av ekospannmål

EU-kommissionen anser sig inte kunna göra något för att finländskt ekospannmål skall kunna komma in på Tysklands marknad, konstaterar Astrid Thors efter att hon nu fått kommissionens svar på sitt spörsmål om de tyska privata uppköparnas krav på s.k. ekocertifikat. Frågan hade ställts på basis av en artikel i LF. I EU-förordningen om ekologisk produktionLäs mer »

EU-kommissionen anser sig inte kunna göra något för att finländskt ekospannmål skall kunna komma in på Tysklands marknad, konstaterar Astrid Thors efter att hon nu fått kommissionens svar på sitt spörsmål om de tyska privata uppköparnas krav på s.k. ekocertifikat. Frågan hade ställts på basis av en artikel i LF.

I EU-förordningen om ekologisk produktion (2092/91) finns uppräknat vilka uppgifter som skall finnas om ekoprodukterna. Ett land får inte kräva mer än de uppgifter som anges i förordningen, men däremot har kommissionen inte möjlighet att hindra privata uppköpare från att kräva mer information. Man har på EU-nivå hittills inte heller velat standardisera certifikatet för man anser att det inte är nödvändigt på den inre marknaden.

Sedan frågan ställdes i december har det finländska livsmedelsverket förnyat sin övervakning. De finländska myndigheterna tror nu att de två olika intyg som nu skall utfärdas (olikheterna beror på mängden övervakning som görs), kommer att underlätta exporten av de finländska ekospannmålen.

På EU-nivå diskuteras detta år ett utkast till en ny strategi för den ekologiska produktionen. I samband med den har flere länder, dock okänt hur många, efterlyst ändrade regler för märkningen av ekoprodukter, d.v.s. en större enhetlighet för att handelshinder inte skall förekomma.

Enligt jord- och skogsbruksministeriet kan man i detta fall jämföra EU med USA, där man tidigare mellan delstaterna hade samma situation som nu i EU. Där var man dock tvungen att införa en gemensam regel som innebar att minimikraven på märkning även var maximikrav; man fick alltså inte heller kräva utförligare märkning än minimikraven. Detta för att inte dolda handelshinder skulle uppstå.

– Det finns skäl att nu noggrant följa med hur ekostrategin utarbetas, konstaterar Astrid Thors. Det gäller även att se till att inte användningen av det finländska svanemärket förbjuds.

När det internationella blev nationellt


EU-kommissionen anser sig inte kunna göra något för att finländskt ekospannmål skall kunna komma in på Tysklands marknad, konstaterar Astrid Thors efter att hon nu fått kommissionens svar på sitt spörsmål om de tyska privata uppköparnas krav på s.k. ekocertifikat. Frågan hade ställts på basis av en artikel i LF. I EU-förordningen om ekologisk produktionLäs mer »

Läs föregående artikel

Diamandouros värdig efterträdare till Söderman som EU:s Ombudsman


EU-kommissionen anser sig inte kunna göra något för att finländskt ekospannmål skall kunna komma in på Tysklands marknad, konstaterar Astrid Thors efter att hon nu fått kommissionens svar på sitt spörsmål om de tyska privata uppköparnas krav på s.k. ekocertifikat. Frågan hade ställts på basis av en artikel i LF. I EU-förordningen om ekologisk produktionLäs mer »

Läs följande artikel