Europaparlamentariker Nils Torvalds nyhetsbrev

Läs Nils Torvalds första nyhetsbrev om aktuella frågor och ärenden i Europaparlamentet.

Torvalds inledde officiellt sitt arbete i Europaparlamentet i juli 2012 och nu under hösten har arbetet kommit i gång på allvar. I nyhetsbrevet kan du läsa om bland annat svaveldirektivet, EU:s fiskeripolitik, EU:s långtidbudget, asylpolitik och dataskyddregler, samt om EU:s bankunion.

Nyhetsbrevet i PDF-format hittar du här.

Interpellationsdebatt om tryggande av social- och hälsovårdstjänster


För Svenska riksdagsgruppen är människornas rätt till social- och hälsovård en enastående viktig fråga. För vad har människorna rätt att kräva av välfärdssamhället om inte en fungerande service?

Läs föregående artikel