Gestrin föreslår förbud av försäljning av glödlampor

Riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) har lämnat in en lagmotion i vilken hon
föreslår ett förbud av försäljningen av sådana glödlampor som med dagens teknik
lätt kan ersättas med lågenergilampor. En övergång till lågenergilampor skulle
bland annat innebära en betydande minskning av koldioxidutsläpp och
elkonsumtionen.

– Enligt en försiktig uppskattning skulle koldioxidutsläppen minska med 200 000-300 000 ton per år, säger Gestrin.Under de närmaste åren krävs kraftåtgärder för att minska på koldioxidutsläppen från alla tänkbara utsläppskällor. Energiproduktionen och elkonsumtionen står för de största koldioxidutsläppen. Det är vår skyldighet att i vår vardagskonsumtion snabbt övergå till energisnåla alternativ då det är tekniskt möjligt.- Glödlampor är billiga att införskaffa, men blir i slutändan dyra eftersom deras hållbarhet är kort och de förbrukar mycket energi. En lågenergilampa motsvarar cirka 15 glödlampor, så konsumenterna skulle vinna på att gå över till lågenergilampor, påpekar Gestrin.Belysningen står för 18 % av energiförbrukning i hushållen. Om alla glödlampor i Finland skulle bytas ut mot lågenergilampor skulle inbesparingen i elektricitet vara ca 1 TWh per år. Det motsvarar den årliga elkonsumtionen i 50 000 hushåll. Australien har redan beslutat om att förbjuda glödlampor, och bland annat Kalifornien, Ontario och Tyskland överväger liknande förbud.Tilläggsinformation:Christina Gestrin GSM 050 511 3121

Hur kan vi stoppa nätpedofiler? Kom med och diskutera!


Allt fler barn och unga lockas via internet till skadliga kontakter med okända vuxna. Ger vår lagstiftning tillräckligt skydd? Kriminalkommissarie Jonna Turunen vid Helsingforspolisen och VD Georg Henrik Wrede från FSKC inleder. Riksdagsledamot Mikaela Nylander leder diskussionen. Torsdag 31.5.2007, kl. 17-18.30 i Riksdagens Infocentrum, Arkadiagatan 3. Ingen förhandsanmälan.

Läs föregående artikel

Gestrin föreslår förbud av försäljning av glödlampor


Riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) har lämnat in en lagmotion i vilken hon föreslår ett förbud av försäljningen av sådana glödlampor som med dagens teknik lätt kan ersättas med lågenergilampor. En övergång till lågenergilampor skulle bland annat innebära en betydande minskning av koldioxidutsläpp och elkonsumtionen.

Läs följande artikel