Gestrin: Vi borde komma vidare med försvars- och säkerhetspolitiken

Enligt riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) innehåller statsrådets redogörelse inte några stora överraskningar, men den inger en känsla av att man går som katten kring het gröt. Å ena sidan upprepas den kända doktrinen om militär alliansfrihet och betydelsen av den allmänna värnplikten. Å andra sidan säger statsrådet att Finland inte ensamt i framtiden klarar av försvaret av vårt land.

– Vi borde komma vidare med planeringen av hur vårt samarbete med strategiska samarbetsparter ska utvecklas, säger Gestrin.

De senaste veckorna har diskussionen, om Finlands och Sveriges försvarssamarbete, oftast fått ett positivt mottagande av dem som kommenterat frågan.

– Sverige och Finland står nu i en situation där båda länderna konstaterar att de är beroende av stöd och samarbete för att upprätthålla sin försvarsförmåga. Norden är för oss den naturligaste samarbetsparten medan EU under en obestämd framtid är en osäker säkerhetspolitisk kraft, säger Gestrin.

21 av 27 EU-länder är redan medlemmar av NATO och delar därför inte Finlands och Sveriges brådska beträffande ett fördjupat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Experter säger att det nordiska säkerhetssamarbetet är ett viktigt steg vidare, men inte tillräckligt.

– Finlands goda och vänskapliga relationer till Ryssland inom olika samhällssektorer skall vi värna om. Vi har ett gemensamt hav och gemensamma målsättningar om att upprätthålla fred och säkerhet i Östersjöregionen. Ett positivt tecken är planerna på att steg för steg luckra upp visumtvånget mellan Ryssland och Finland. Samtidigt noterar vi att Ryssland håller på att modernisera och förstärka sin militära kapacitet. Ryssland vill tydligt befästa sin position som stormakt i världen genom en mäktig försvarsförmåga, fortsätter Gestrin.

– I väntan på ett eventuellt medlemskap i NATO bör vi utveckla och fördjupa det nordiska samarbetet med ett avtal länderna emellan. Endast genom detta kan vi försäkra oss om att samarbetet fungerar också vid en eventuell kris, sammanfattar Gestrin.

Fungerande hantering av migrationsströmmar i EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds betänkanden om ökade medfinansieringssatser för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och fonden för yttre gränser har under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg idag godkänts.

Läs föregående artikel

Uttalande från midvintermöte i Hyvinge 5.2 2013

Kunde kommunfusioner i norra Nyland stärka de svenskspråkigas ställning i regionen? Den frågan ställer Svenska riksdagsgruppen i ett uttalande från sitt midvintermöte i Hyvinge på måndagen. De procentuella andelarna svenskspråkigaLäs mer »

Läs följande artikel