Regeringen bör vara aktiv inom EU-politiken


Gruppordförande Christina Gestrin i debatten om regeringsprogrammet: EU:s utvidgning och förhandlingarna om EU:s grundfördrag kommer att innebära att regeringen måste uppbringa en stor aktivitet i internationell politik. Allra närmast står EU:s jordbruksreform som nu är mitt inne i ett kritiskt skede, påminde riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs föregående artikel

Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt


Fritt för publicering torsdagen 19.6.03 kl 9.00

Läs följande artikel