Henriksson: Bäst i klassen

Våra svenskspråkiga flickor i Österbotten är bäst i klassen!För en kort tid sedan publicerades en rapport som jämförde dryckesvanorna bland ungdomar i huvudstadsregionen och Österbotten. Rapporten visar entydigt att de svenskspråkiga flickorna i Österbotten föregår med det bästa exemplet. De dricker minst och en stor del av dem är också helnyktra.Rapporten är synnerligen intressant läsning.AlarmerandeLäs mer »

Våra svenskspråkiga flickor i Österbotten är bäst i klassen!För en kort tid sedan publicerades en rapport som jämförde dryckesvanorna bland ungdomar i huvudstadsregionen och Österbotten. Rapporten visar entydigt att de svenskspråkiga flickorna i Österbotten föregår med det bästa exemplet. De dricker minst och en stor del av dem är också helnyktra.Rapporten är synnerligen intressant läsning.Alarmerande på det hela taget är att utvecklingen bland de svenskspråkiga grundskoleleverna inte varit lika god som bland de finskspråkiga. Åren 1999-2000 var andelen nyktra svenskspråkiga grundskolelever klart större än andelen nyktra finskspråkiga elever. På sex år har uttryckligen de finskspråkiga grundskoleleverna blivit så pass mycket nyktrare att skillnaden mellan språkgrupperna har försvunnit. När det gäller gymnasieeleverna är t.o.m. andelen nyktra finskspråkiga nu något högre än bland de svenskspråkiga.Tittar vi närmare på de svenska eleverna, ser vi stora skillnader mellan Österbotten och huvudstadsregionen, men också skillnader mellan norra svenska Österbotten och övriga Österbotten. Huvudstadsregionens svenskspråkiga ungdomar super mest, också mer än de finska ungdomarna i samma trakt. Det är en krass slutsats. Av de svenska grundskoleleverna (klass 8 och 9) i huvudstadsregionen, är det bara 27 % som inte druckit alkohol, och då det gäller gymnasiet (årskurs 1 och 2) enbart 9 %. Nästan hälften av de österbottniska grundskoleflickorna (45 %) uppger att de inte druckit alkohol, medan motsvarande andel bland huvudstadsregionens svenska flickor är en knapp fjärdedel (23%).Inom Österbotten är också andelen pojkar och flickor som inte alls dricker betydligt större i norra Österbotten, d.v.s. i Jakobstadsregionen och Karleby än i övriga Österbotten. Till exempel uppger närmare 40 % av flickorna i gymnasiet inom “bibelbältet” att de är helnyktra, medan motsvarande siffra för övriga Österbotten är ca 16 %. Bland pojkarna är skillnaden också klar, drygt 25 % mot ca 18 %. I grundskolan är skillnaderna ännu större.Vi borde ta rapportens budskap på största allvar. Vi vet att alkoholen för vår nation är ett problem. Antalet mänskor som dör i alkoholrelaterade skador är internationellt sett i toppklass, dessvärre. När det gäller våra ungdomar, borde vi vuxna själva föregå med gott exempel. Det betyder inte i sig att vi alla måste vara helnykterister, men vi borde klara av att förmedla en sund dryckeskultur till våra unga. Inte en kultur där man super för att bli full. Det är inte heller att vara en ansvarsfull förälder, då man köper ut öl eller cider till sin tonåring. Det är faktiskt fråga om en brottslig handling. Det är heller inte ansvarsfullt att blunda, och låtsas som om inget sker, fastän man vet bättre. Faktum är att det inte är lätt att vara förälder, men man måste våga sätta gränser. Vem skall annars göra det om inte den ungas egna föräldrar?Anna-Maja Henriksson

Anförande om Finlands deltagande i Natos snabbinsatsstyrkas verksamhet


Våra svenskspråkiga flickor i Österbotten är bäst i klassen!För en kort tid sedan publicerades en rapport som jämförde dryckesvanorna bland ungdomar i huvudstadsregionen och Österbotten. Rapporten visar entydigt att de svenskspråkiga flickorna i Österbotten föregår med det bästa exemplet. De dricker minst och en stor del av dem är också helnyktra.Rapporten är synnerligen intressant läsning.AlarmerandeLäs mer »

Läs föregående artikel

Sourander: Tvåspråkigt universitet orealistiskt


Kretsordförande för sfp i Österbotten, Ulf Sourander, kommenterar ett tvåspråkigt universitet i Vasa

Läs följande artikel