Inom familjepolitiken innehåller budgeten flera nyheter som tillfredsställer Svenska riksdagsgruppen

– Det är glädjande att vi äntligen kan införa en s.k. pappamånad i Finland. Trots att pappamånaden inte fick den omfattning som vi kämpat för, är denna förlängda faderskapspenningsperiod ändå ett steg i rätt riktning. För oss kvarstår målet om en riktig pappamånad i Finland, sade Ulla-Maj Wideroos i gruppanförandet.

I framtiden skall det vara en självklarhet för varje nybliven pappa att bli hemma med sitt barn. Alltför många barn och unga saknar en fadersroll. Pojkar från splittrade hem möter många kvinnor på sin väg genom daghem, lågstadiet, eftis, sedan högstadiet etc. Många pojkar möter sin första manliga “fadersgestalt” i det militära. I det skedet har pojkarna mognat till män. Erfarenheterna från Sverige visar att de pappor som utnyttjat sin pappamånad i allt större utsträckning tar större ansvar för familjen bl.a. genom att stanna ännu längre hemma med barnen efter pappamånadens slut. Det är något som vi vill understöda.

18.9.2002

Responsdebatt om redogörelsen om barns och ungas väl


I framtiden skall det vara en självklarhet för varje nybliven pappa att bli hemma med sitt barn. Alltför många barn och unga saknar en fadersroll. Pojkar från splittrade hem möter många kvinnor på sin väg genom daghem, lågstadiet, eftis, sedan högstadiet etc. Många pojkar möter sin första manliga “fadersgestalt” i det militära. I det skedetLäs mer »

Läs föregående artikel

Gruppanförande om budgeten för år 2003


I framtiden skall det vara en självklarhet för varje nybliven pappa att bli hemma med sitt barn. Alltför många barn och unga saknar en fadersroll. Pojkar från splittrade hem möter många kvinnor på sin väg genom daghem, lågstadiet, eftis, sedan högstadiet etc. Många pojkar möter sin första manliga “fadersgestalt” i det militära. I det skedetLäs mer »

Läs följande artikel