Intresseföreningen för barnfamiljer: Familjeminister i nästa regering

Ansvaret för ärenden som berör barn och familjer är för närvarande uppdelat mellan många ministerier. Tanken att Finland skulle ha en minister med ansvar för barn- och familjefrågor har väckts på olika håll och Intresseföreningen för barnfamiljer, som är en specialförening inom Svenska folkpartiet, anser att frågan om en ny ministerpost måste noga övervägas och utredas.

Intresseföreningen för barnfamiljer poängterar att det är viktigt att en eventuell familjeminister skulle ha en egen budget och administration för att kunna agera. Intresseföreningen understryker också att det finns många olika familjemodeller och att dessa ska behandlas likvärdigt.

Anna Jungner-Nordgren är ny ordförande för Intresseföreningen för barnfamiljer. Föreningen höll sitt årsmöte den 27 januari 2011. Jungner-Nordgren jobbar som informatör för Svenska Finlands folkting. Jungner Nordgren tar över ordförandeklubban efter Georg Henrik Wrede.

Tilläggsuppgifter:

Anna Jungner-Nordgren, tfn 040-508 1444

Georg Henrik Wrede, tfn 0400-810 077

Werner Orre kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland


Werner Orre har nominerats som kandidat i riksdagsvalet av Svenska folkpartiets kretsstyrelse. Orre, vars specialområden innefattar juridik, statskunskap och nationalekonomi, kommer att verka för att Finlands potential nyttjas fullt ut.

Läs föregående artikel

Som ett äktenskap


Vår samhällsstruktur har på ganska kort tid förändrats mycket. Den traditionella industrins andel av produktionen och den finländska arbetskraften har minskat kraftigt. Vi befinner oss, åter en gång, i ett brytningsskede.

Läs följande artikel