Månsson skriver SFP-historik

Svenska riksdagsgruppens generalsekreterare Björn Månsson, 60, har tackat ja till erbjudandet att skriva Svenska folkpartiets historik från år 1970 framåt. Månsson inleder arbetet med historiken i höst och lämnar då sitt nuvarande uppdrag som generalsekreterare för riksdagsgruppen.

– Jag har skrivit mycket i mitt liv, men ännu ingen hel bok, och det är därför en utmaning som jag inte kunde tacka nej till, säger Månsson. Jag var ju själv med i partiarbetet under hela sjuttiotalet, och under resten av den period historiken ska omfatta följde jag som journalist på nära håll partiets verksamhet.

– En avgörande förutsättning för att tacka ja till det nya arbetet var också att det bättre går att kombinera med mina kommunala förtroendeuppdrag i Helsingfors som jag vill sköta väl, säger Månsson.

Månsson är sedan årsskiftet bland annat medlem i Helsingfors stadsfullmäktige och vice ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, ersättare i stadsstyrelsen och dess representant i svenska skolsektionen, medlem i Helsingforsregionens trafik HRT:s styrelse och medlem i Nylands förbunds landskapsfullmäktige.

– Jag har trivts väl på riksdagen, och kommer att sakna arbetsgemenskapen där, avslutar Månsson.

Anna-Maja Henriksson vill fortsätta i SFP:s ledning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vill fortsätta som vice ordförande i Svenska folkpartiet. Henriksson berättade om detta i lördags.

Läs föregående artikel

Snusförbudet kostar oss miljoner

Finland går miste om cirka 40 miljoner euro årligen i utebliven tobaksskatt på grund av förbudet att sälja snus.

Läs följande artikel