Medborgarbladets specialnummer

Medborgarbladets valnummer med en jätteupplaga på 140000 har idag börjat distribueras. Tidningen delas ut till alla hushåll med minst en svenskspåkigt registrerad medlem, och dessutom sker en oadresserad utdelning på hela Åland.

I Medborgarbladets EU-valnummer är naturligtvis alla kandidater i EU-valet presenterade med en intervju, men tidningen innehåller även mycket annat stoff.

– En tidning som kommer ut fem gånger i året kan förstås inte räkna med att bli en het debattplats eller ett medium för snabba nyheter. De områdena har redan flyttat över till internet, säger redaktionschef Rabbe Sandelin.

Medborgarbladet ger därför bakgrund åt aktuella fenomen, och lyfter även fram nya trender i diskussionen. Tidningen har också ökat bevakningen av ekonomi och internationella händelser, i riktning med de önskemål som kom fram i läsarundersökningen för ett år sedan.

– Jag följer med diskussioner och debatter på internationella webbsidor och i internationella och ekonomiska tidskrifter. Förr eller senare blir den debatt som förs där även aktuell hos oss, och det känns ändamålsenligt att i klarspråk kunna berätta om de här trenderna för Mbl:s läsare, säger Sandelin.

Huvudfokus är förstås ändå på de saker som ligger finlandssvenskarna närmast. I det senaste numret finns bl.a. intervjuer med lärarförbundets Dan Johansson, Pohjola-Nordens marknadsföringschef Kjell Skoglund, Svenska Kvinnoförbundets Sara Eklund och vindkraftbolaget EPV:s kommunikationsdirektör Christoffer Wiik. Ämnena varierar mellan jämställdhet och klimatförändringar, vindkraft, sponsorering i tredje sektorn samt lärarpermitteringar.

Svenska kulturfonden ansvarar i varje nummer för fyra uppslag, i det senaste numret finns bl.a. en intressant intervju med Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg och en artikel om medborgarpåverkan i EU.

De flesta artiklar kan läsas direkt på nätet. Alla nummer fr.o.m 2006 kan också laddas ner som pdf-filer.

Klimat, miljö och jämställdhet hänger ihop


Miljöns välmående är en av de grundläggande förutsättningarna för mänsklig verksamhet. I november 2009 samlas världens ledare i Köpenhamn för att formulera ett nytt internationellt klimatavtal. Både FN och andra aktörer har konstaterat att klimatförändringen inte är könsneutral. Vill vi vara framgångsrika i vårt handlande gällande klimatförändringen måste vi ha ett jämställdhetsperspektiv i allt miljöarbete, både på gräsrotsnivå och vid globala klimatförhandlingar. Svenska Kvinnoförbundet lyfter fram klimat och jämställdhet som ett av sina teman i EU-valet.

Läs föregående artikel

Permittering leder till lagstridiga följder


Sedan de hårda sparåtgärderna i samband med den förra recessionen förbättrades sakta situationen för skolorna i hygglig riktning. Nu hotar sparkraven åter att slå ut mot det som borde vara kommunernas framtid, nämligen barnen och ungdomarna. Det säger ordföranden för Finlands svenska lärarförbund, Dan Johansson.

Läs följande artikel