Medborgarbladets specialnummer

Medborgarbladets valnummer med en jätteupplaga på 140000 har idag börjat distribueras. Tidningen delas ut till alla hushåll med minst en svenskspåkigt registrerad medlem, och dessutom sker en oadresserad utdelning på hela Åland.

Listan på riksdagsvalskandidater kommer efter kl. 12

Listan på SFP:s kandidater i riksdagsvalet 2019 publicerar kl. 12.
Du kan följa samma länk som kom i mejlet efter kl. 12.

Klimat, miljö och jämställdhet hänger ihop

Miljöns välmående är en av de grundläggande förutsättningarna för mänsklig verksamhet. I november 2009 samlas världens ledare i Köpenhamn för att formulera ett nytt internationellt klimatavtal. Både FN och andra aktörer har konstaterat att klimatförändringen inte är könsneutral. Vill vi vara framgångsrika i vårt handlande gällande klimatförändringen måste vi ha ett jämställdhetsperspektiv i allt miljöarbete, både på gräsrotsnivå och vid globala klimatförhandlingar. Svenska Kvinnoförbundet lyfter fram klimat och jämställdhet som ett av sina teman i EU-valet.

Läs föregående artikel

Permittering leder till lagstridiga följder

Sedan de hårda sparåtgärderna i samband med den förra recessionen förbättrades sakta situationen för skolorna i hygglig riktning. Nu hotar sparkraven åter att slå ut mot det som borde vara kommunernas framtid, nämligen barnen och ungdomarna. Det säger ordföranden för Finlands svenska lärarförbund, Dan Johansson.

Läs följande artikel