Nästa regering bör slopa arvsskatten

Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin vill att följande regering i sitt program lovar slopa arvs- och gåvoskatten.

Enligt Wallin drabbar avsskatten allt oftare helt vanliga hushåll i och med att de stora efterkrigstida årskullarna börjar ärva sina föräldrar. Den nedre gränsen för ett skattefritt arv är bara 3400 euro. För de flesta känns det orimligt att egendom förvärvad med beskattade pengar beskattas ännu en gång då den ärvs, sade Wallin på onsdagen i Helsingfors.

Enligt Wallin har samhällsutvecklingen och den ökande levnadsstandarden i Finland inneburit att arv inte vidkänner några partigränser. I Sverige har regeringen Persson redan avskaffat arvs- och gåvoskatten.- Ett helt vanligt arv består idag av en aktielägenhet, en sommarstuga, ett fordon och kanske en liten aktieportfölj. Egendomen är frukter av ett långt strävsamt liv i förvärvsarbete. Att arvingarna mitt i sorgearbetet tvingas betala skatt på egendomen en gång till är oskäligt. Det är heller inte ovanligt att arvingar tvingas sälja av den ärvda egendomen för att ha råd att betala arvsskatten, säger Wallin.Wallin påminner att sittande regering redan lättat på skattetrycket. Den har sänkt inkomstbeskattningen mer än den lovade och därtill slopat förmögenhetsskatten, detta på sfp:s initiativ. – Därför bör följande regering fortsätta på den stimulerande skattepolitikens väg och följa Sveriges exempel med att slopa arvs- och gåvoskatten. Om detta har svenska folkpartiet partidagsbeslut från partidagen i juni, påminner Wallin.Minimikravet är att den nedre gränsen för skattefria arv liksom grundavdraget för maka eller make höjs ordentligt eller att bröstarvingar helt befrias från arvsskatt, anser Wallin.Han anser också att framtidens skattepolitik måste beakta att många familjeföretag står inför en generationsväxling. – Att de blåvita familjeföretagen bevaras som inhemskt ägda familjeföretag gynnar sysselsättningen och statsekonomin. Därför bör samhället befrämja generationsväxlingar i företagen så att den nya generationens familjeföretagare inte behöver påbörja sitt värv skuldsatta över öronen, säger Wallin.

Lax vill inte se censurerande sökmaskiner


Henrik Lax (sfp) välkomnar Europaparlamentets resolution som fördömer att västerländska sökmaskiner hjälpt regeringar att begränsa informationsspridningen över nätet. Han var en av initiativtagarna till den.

Läs föregående artikel

Wallin nöjd med ramlagen till kommun- och servicestrukturreform


Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin är belåten med ramlagen till kommun- och servicestrukturreformen. Enligt Wallin svarar ramlagen mot de grundläggande förväntningar sfp ställt på reformen från första början.

Läs följande artikel