Nauclér besökte Sottunga och Föglö

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökte i måndags Sottunga och i onsdags Föglö kommuner med visiter på skolor, kommunhus, dagis, äldrevård samt andra kommunala faciliteter och viktigare företag jämte träffar med kommunens ledande politiker och tjänstemän samt intresserad allmänhet. I diskussionerna stod på tapeten språkfrågor i allmänhet och den svenskspråkiga servicen vid Finlands kommunförbund i synnerhet.Läs mer »

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökte i måndags Sottunga och i onsdags Föglö kommuner med visiter på skolor, kommunhus, dagis, äldrevård samt andra kommunala faciliteter och viktigare företag jämte träffar med kommunens ledande politiker och tjänstemän samt intresserad allmänhet. I diskussionerna stod på tapeten språkfrågor i allmänhet och den svenskspråkiga servicen vid Finlands kommunförbund i synnerhet. Sjöfartsstöd och utflaggningar dryftades. Dieselskatten ansågs oskälig. Internetkommunikationen är ett ständigt huvudbry i skärgården. För skärgårdsborna är givetvis också fisket och Östersjöns tillstånd viktiga frågor. I Föglö besökte tillika Nauclér Ålands fiskförädling och informerade sig om företagets och branschens tillstånd och framtidsutsikter. EU och Lissabonfördraget togs upp i flera omgångar, varvid Nauclér kunde konstatera att någon plats för Åland i EU-parlamentet nog inte står att vänta. I Sottunga framfördes livlig kritik mot det allmänna förfarandet att anta nya EU-fördrag. Vidare diskuterades PAF och den finska regeringens lotterilagsproposition som gått till riksdagen utan hörande av Åland. Trots att lagen ska rikta sig mot alla icke-statliga aktörer blir det i praktiken PAF som hamnar illa ute. Skärgårdsfolket var också kritiskt mot avsaknaden av polis i deras hemmaområde och sjöbevakningens roll som skärgårdspolis. Föglöborna var speciellt bekymrade för Storklubbs sjöbevakningsstations framtid. Nauclér ämnar snarast ta upp frågan med inrikesminister Holmlund.

Christina Gestrin leder Östersjöparlamentarikerna


Den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC), samarbetsorganisationen för parlamenten i alla Östersjöstater, sammankom för 17:e gången 1 - 2 september, i Visby, Sverige. Vid konferensen valdes riksdagsledamot Christina Gestrin, vicepresident för Nordiska rådet, till ordförande för organisationens permanenta kommitté.

Läs föregående artikel

Christina Gestrin leder östersjöparlamentarikerna


Den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC), samarbetsorganisationen för parlamenten i alla Östersjöstater, sammankom för 17 gången 1 - 2 september, denna gång i Visby på Gotland på inbjudan av Sveriges riksdag.

Läs följande artikel