Nauclér kräver mera djup i SFP:s utrikespolitik

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog i Svenska Folkpartiets partikongress i Tammerfors 11-13 juni 2010. Nauclér som sitter som svenska riksdagsgruppens representant i riksdagens utrikesutskott valde i sitt anförande vid partikongressen att diskutera SFP:s utrikespolitiska linje. “Sfp borde, som det trovärdiga parti man är, ha en tydlig och klar utrikespolitik linje som skulle intressera nya väljargrupper”Läs mer »

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog i Svenska Folkpartiets partikongress i Tammerfors 11-13 juni 2010. Nauclér som sitter som svenska riksdagsgruppens representant i riksdagens utrikesutskott valde i sitt anförande vid partikongressen att diskutera SFP:s utrikespolitiska linje. “Sfp borde, som det trovärdiga parti man är, ha en tydlig och klar utrikespolitik linje som skulle intressera nya väljargrupper” betonade Nauclér.

Det så kallade Kasnäsmanifestet godkändes av SFP:s partikongress i Tammerfors under namnet Framtidsmanifestet. En hel del ändringar gjordes under arbetets gång, bland annat har meningen där SFP ger sitt stöd till Åland flyttats så att den finns alldeles i början. Elisabeth Nauclér är mycket nöjd med att SFP har valt att på det här sättet lyfta fram Ålands självstyrelse. Det är viktigt att partiet ger sitt stöd åt Åland, eftersom det nu särskilt behövs inför den kommande ändringen av självstyrelselagen, kommenterar Nauclér.

***

Elisabeth Nauclérs tal under SFP:s partikongress i Tammerfors 12 juni 2010:

Sfp, Tammerfors 12 juni 2010

Kära Sfp:are. För det första vill jag säga hur glad jag är att ni förlagt partidagen till Tammerfors. Det är skönt att vara hemma sa Steffi, och här började jag mitt liv i Finland genom att läsa finska på sommaruniversitet. Som mariehamnare känner man sig hemma, Tammerfors domkyrka har ritats av samma arkitekt som Mariehamns kyrka, ålänningen Lars Sonck, och även den som kommer från Finström på Åland känner sig hemma kyrkans för torn på kyrkan är en kopia av Finströms kyrktorn, kyrkan där Soncks far var präst.

Jag representerar alltså Åland i riksdagen, och samarbetar med sfp i svenska riksdagsgruppen, där känner jag mig också hemma. Det har sagts här att språket är centralt för sfp, det gäller naturligtvis också för ålänningarna, men det har också talats om partiets värdegrunder, om att partiet måste profilera sig på det allmänpolitiska planet, och hit hör utrikespolitiken. Ålands autonomi och ställning som minoritet är en del av Finlands brand och att Sfp i Kasnäsmanifestet klart uttalar sitt stöd för Ålands självstyrelse är viktigt.

Men jag tänkte inte tala om det som är hemma utan det som är borta. Sfp har ett utrikespolitiskt arv att förvalta, och det är viktigt att ha en klar strategi och ett tydligt budskap. Det räcker inte bara att ta ställning till ett NATO-inträde eller storleken på Finlands Afghanistaninsatser. Sfp borde diskutera andra internationella frågor mer på djupet. Hur skall t.ex FN resolutionen 1325 genomföras i praktiken t.ex. stärkande av kvinnornas roll som konfliktlösare, vilka insatser krävs? Hur skall Finlands biståndsmål kunna uppnås? Finlands kandidatur till FN:s säkerhetsråd, hur skall vi uppnå det målet. Vår politik i Afrika hur skall den utvecklas, vilka områden skall vi satsa på, hur skall vi utveckla de civila krishanteringsinsatserna. Hur många kan svara på vad Sfp:s svar på de här frågorna är? Sfp borde som det trovärdiga parti man är ha en tydlig och klar utrikespolitik linje som skulle intressera nya väljargrupper. Anledningen till att just jag tar upp det här är att jag är svenska riksdagsgruppens representant i utrikesutskottet och i OSSE och därför engagerar mig mycket i de här frågorna och här tror jag att vi har mycket kvar att göra.

Här idag finns bara två motioner med utrikespolitiskt innehåll, en om Kina och Tibet. Jag lämnade förövrigt in ett skriftligt spörsmål om Finlands och EU:s roll i Tibetfrågan nu i veckan, eftersom jag anser att Finland har ett särskilt ansvar. Dalai Lama eftersträvar autonomi och har intresserat sig för ålandslösningen. Att det bara finns två motioner med utrikespolitiskt innehåll beror inte på att det inte finns olösta utrikespolitiska frågor.

Bästa Sfp:are, det är viktigt att stå upp för principerna här hemma, men också internationellt om man skall vara ett riktigt regeringsparti.

***

HBL 13.6.2010: “Utrikespolitiken behöver djup”

Den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér (bilden) efterlyser ett större utrikespolitiskt djup i SFP:s verksamhet. I sitt anförande under partidagen konstaterade Nauclér att partiet har ett utrikespolitiskt arv att förvalta och därför borde man diskutera internationella frågor. Hon anser att partiet borde ha en tydlig och klar utrikespolitisk linje också i andra frågor än det som gäller ett eventuellt Natomedlemskap eller hur stor trupp Finland ska ha i Afghanistan.

***

Ytterligare information:

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984

Assistent Laura Lyly, 09 432 4047

Nauclér kräver mera djup i SPF:s utrikespolitik


Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog i Svenska Folkpartiets partikongress i Tammerfors 11-13 juni 2010. Nauclér som sitter som svenska riksdagsgruppens representant i riksdagens utrikesutskott valde i sitt anförande vid partikongressen att diskutera SFP:s utrikespolitiska linje. “Sfp borde, som det trovärdiga parti man är, ha en tydlig och klar utrikespolitik linje som skulle intressera nya väljargrupper”Läs mer »

Läs föregående artikel

Partidagen öppnades


På lördagsmorgonen öppnades partidagen i ett regnigt Tammerfors.

Läs följande artikel