Blomqvist: Vattenområden får inte beskattas oskäligt


Thomas Blomqvist: Värderingen av vattenområden får inte leda till oskälighet i beskattningen.

Läs föregående artikel

Att skriva sig i kommun där man har fritidsboende


Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) från Åbo ställer ett skriftligt spörsmål till regeringen om möjligheten att mantalsskriva sig i den kommun där fritidsbostaden är belägen. Wallin undrar om regeringen ämnar vidta lagstiftningsåtgärder för att förenkla bygglovsförfarandet till den del det gäller ändring av ändamålet med en byggnad från fritidsbostad till permanent boende.

Läs följande artikel