Nylander: Dags att fundera på alternativ till nuvarande Helibanan

– Det står tämligen klart att den linjedragning för Helibanan som länge funnits i landskapsplanen för Östra Nyland inte får stöd inom Nylands förbund, konstaterar riksdagsledamot och Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander efter det att styrgruppen för landskapsplanen sammanträdde på måndagen.

– Eftersom stödet för linjedragningen saknas bör regionen östra Nyland nu snabbt omorientera sig och tillsammans med Nylands förbund utarbeta en ny strategi för hur kollektivtrafiken i framtiden skall skötas mellan huvudstadsregionen och östra Nyland.

– Den snabba spårbundna trafiken österut kommer med största sannolikhet i framtiden att gå via Helsingfors-Vanda flygfält. Detta innebär att vi måste godkänna att den snabba spårbundna trafiken österut inte betjänar arbetskraftspendlingen mellan vår region och huvudstadsregionen, säger Nylander.

– Landskapsstyrelsen kommer att fatta sitt principbeslut om linjedragningen på sitt möte den 24 oktober. Alla investeringar i infrastruktur bör ses som en helhet, vilket innebär att lösningarna som omfattar sträckan Helsingfors – Sibbo bör analyseras också ur ett vidare perspektiv.

– En mångsidig utredning där olika alternativ för hur arbetskraftspendlingen skall ordnas bör snabbt kunna presenteras. Annars är risken stor för att planerna på inflyttning till vår region inte uppfylls då befolkningstillväxten placeras vid kollektivtrafikleder. En alldeles speciell utmaning utgör förbindelsen från Borgå österut beträffande arbetskraftspendlingen till huvudstadsregionen. Om hela östra Nyland ska kunna utvecklas som helhet bör framtida lösningar också omfatta Lovisaregionen, poängterar Nylander.

Remissdebatten om budgeten för 2012


Vi lever i ekonomiskt osäkra tider. Läget på Europas och hela världens finansmarknader är alltjämt turbulent, alla stabiliseringsåtgärder till trots. Den europeiska skuldkrisen förblir likaså trots alla motåtgärder svår att lösa och eurons ställning förblir i gungning.

Läs föregående artikel

Thors: En sk vinjett-avgift för trafiken bör övervägas


- För att balansera statsekonomin innehåller förslaget till statsbudget vissa skärpningar av beskattningen av trafiken. Vi vet att våra transportföretagare idag har stora utmaningar, också genom konkurrens av företagare som har lägre bränslekostnader, konstaterade riksdagsledamot Astrid Thors i remissdebatten om budgetförslaget.

Läs följande artikel