Nylund: Arvs- och gåvoskattreformen sporrar till sysselsättning!

Riksdagsledamot Mats Nylund är förvånad över påståendena att en lindring av arvs- och gåvoskatten enbart skulle gynna de förmögna.

– En av den nya regeringens viktigaste målsättningar är att höja sysselsättningsgraden. Vi vet att det är i de små och medelstora, ofta familjeägda företagen som nya arbetsplatser skapas. 93 procent av Finlands företag har 10 eller färre anställda. Därför är det helt naturligt att vi nu fortsätter den lindring av arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar som den förra regeringen påbörjade, säger Nylund. Åtgärden beräknas kosta 15 miljoner euro.- Den stora biten i reformen är ändå höjningen av gränsen för skattefrihet från 3 400 euro till cirka 20 000 euro. Statistiken visar att år 2005 var 53 procent av arven mindre än 17 000 euro. Det betyder att de flesta arv framöver blir skattefria och endast större arv beskattas. För den reformen har det reserverats 150 miljoner euro eller tio gånger mera än för generationsväxlingarna, påminner Nylund.

Gestrin föreslår förbud av försäljning av glödlampor


Riksdagsledamot Christina Gestrin (sfp) har lämnat in en lagmotion i vilken hon föreslår ett förbud av försäljningen av sådana glödlampor som med dagens teknik lätt kan ersättas med lågenergilampor. En övergång till lågenergilampor skulle bland annat innebära en betydande minskning av koldioxidutsläpp och elkonsumtionen.

Läs föregående artikel

Livskraftiga kommuner, god service och ett fungerande vägnät avgörande


Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) höll 25.4 sitt inlägg i debatten om regeringsprogrammet, där han tog speciellt fasta på kommunerna, regionerna samt landsbygden och trafikförbindelserna.

Läs följande artikel