SFP går till riksdagsval i Lappland

Svenska folkpartiet i Finland r.p. går till riksdagsval med egen lista i Lapplands valkrets. SFP ställer upp fem kandidater i Lappland.

En av kandidaterna är Sametingets ordförande och forskare Klemetti Näkkäläjärvi (obunden).

– Jag ställer upp för SFP för att arbeta för att främja samiska språkets och kulturens ställning i hela landet, för att arbeta för hållbar utveckling och bevarandet av Lapplands livskraft. Jag valde SFP, eftersom partiet förstår behovet av att bevara modersmål samt

urbefolknings- och minoritetskulturer med tanke på Finlands framtid och den kulturella rikedom som dessa nationella och nya minoriteter ger den finländska kulturen, säger Näkkäläjärvi.

– För Svenska folkpartiet är det både en ära och en stor utmaning med att ställa upp med en kandidatlista i Lappland. Vi är övertygade om att det i Lappland finns ett stöd för vår syn på ett öppet samhälle, företagsamhet och stöd för minoriteter säger SFP:s biträdande partisekreterare Max Jansson.

Svenska folkpartiets ordförande, kultur- och idrottsminister Stefan Wallin konstaterar att SFP genom att ställa upp kandidater i Lapplands valkrets erbjuder flera väljare en möjlighet att stöda mångfald och ett kulturellt rikare Finland.

– Det här är ett naturligt steg för ett ett statsbärande parti, säger Wallin.

SFP:s kandidater i Lappland är:

Carina Antskog, närvårdare, 050-9204486

Bengt Björkskog, företagare, 0400-663395

Max Jansson, SFP:s regiondirektör, biträdande partisekreterare, 040-5335083

Tuomas Aslak Juuso, renkarl och köttförädlare, 040-8190270, +47 942 02 562

Klemetti Näkkäläjärvi (obunden), Ordförande för Finlands sameting, forskare, 050-5242109

Till skillnad från tidigare riksdagsval ställer SFP den här gången också upp kandidater i Uleåborgs valkrets.

För mera information: Max Jansson, 040-5335083

Wallin och Thors: Magistratsreformen en halvmesyr


Statsrådet har idag efter omröstning fattat beslut om att minska på antalet magistrar från 24 till 11. Till exempel slås magistraterna i Raseborg och Esbo ihop och i de tre magistraterna i Åboregionen. SFP har konsekvent framhållit en så kallad en magistrat -modell som dock inte vunnit i gehör under beredningen för att ens utredas under arbetets lopp. I omröstningen som slutade 12-2 blev SFP ensamt om sitt förslag.

Läs föregående artikel

Johanna Sandberg ny kretsordförande för SFP i Helsingfors


Johanna Sandberg valdes till ny kretsordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors. Hennes motkandidat var Tom Biaudet. Sandberg efterträder Georg Henrik Wrede som undanbett omval. Kretsmötet valde Tom Biaudet och Armi Murto till vice ordförande.

Läs följande artikel