Sfp-ministrarnas ansvarsområden nu klara

Statrådet har presenterat ansvarsområdena för regeringens ministrar.

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin ansvarar i undervisningsministeriet för ärenden som hänför sig till avdelningen för kultur-, idrotts- och ungdomspolitik, samt ärenden som gäller förvaltningsenheten, ekonomienheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten. Han sköter också studiestödsärenden i utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen och ärenden som gäller internationellt personutbyte.I social- och hälsovårdsministeriet handhar Stefan Wallin jämställdhetsärenden.Migrations- och Europaminister Astrid Thors ansvarar i statrådets kansli för ärenden som gäller statsrådets EU-sekretariat och sekretariatet för EU-ordförandeskapet (dock inte ärenden som gäller Europarådet, ärenden som gäller ändringar i Europeiska Unionens grundfördrag eller statsrådets utnämningsärenden som gäller EU).I justitieministeriet sköter minister Astrid Thors om Åländska ärenden, och i inrikesministeriet ärenden som gäller utlänningsavdelningen.I arbetsministeriet handhar Thors ärenden på politikavdelningen som gäller arbetsteamet för invandrargpolitik samt ärenden som gäller den verkställande avdelningens arbetsteam för invandring och arbetstillstånd. I tillägg sköter hon ärenden som gäller delegationen för etniska relationer, flyktingförläggningarna, minoritetsombudsmannens byrå och nationella diskrimineringsnämnden.Alla invandringsfrågor kommer i sinom tid att flyttas över till inrikesministeriet under migrationsministern.- Det är första gången på 16 år som sfp kommer in i undervisningsgsministeriet. Kultur och bildning är oersättliga hörnstenar för Svenskfinland. Dessutom passar jämställdhetsfrågorna väldigt bra in i sfp:s profil, säger Stefan Wallin.Internationella frågor och migrationsfrågor har alltid legat Astrid Thors nära om hjärtat. Enligt Thors blir invandrarfrågorna ytterst viktiga under den kommande regeringsperioden. Hon är glad över att regeringsprogrammet nu har en skrivning om aktiv invandringspolitik.- Sfp var inte bara det första partiet som hade ett miljöpolitiskt program, utan även det första partiet som hade ett invandringsprogram, konstaterar Thors.Ladda ner det nya regeringsprogrammet (pdf).

Vårmässa på Eckerö


Eckerö vårmässa, Eckeröhallen 21-22 april Riksdagledamoten Elisabeth Nauclér hade inbjudits att öppningstala på vårmässan i Eckeröhallen den 21 april. Talet kretsade kring hennes påbörjade riksdagsarbete och åländsk företagsamhet. Som man plägar göra på mässor gled Nauclér sedan runt i dagarne tvenne bland de olika båsen, och passade också på att pröva lite boule i hallensLäs mer »

Läs föregående artikel

Wallin och Thors ministrar


Sfp valde partiordförande Stefan Wallin och riksdagsledamot Astrid Thors till sina ministrar. Wallin blir kultur- och idrottsminister och Astrid Thors blir migrations- och Europaminister.

Läs följande artikel