Artiklar

Sök i artiklar

Närtågen till Karis och Ingå räddade

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser närtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut att inte dra in närtågen till Ingå och Karis.

Läs mera

Gymnasiet ska ge bred allmänbildning!

De senaste veckorna har gymnasieutbildningen debatterats flitigt. Debatten går mellan en ökad valfrihet och ett visst antal obligatoriska ämnen. Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en rapport där det finns tre olika modeller med olika grad av frivillighet. De politiska besluten kring detta skall fattas ännu i vår.

Läs mera

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Riksdagsgledamot Lars Erik Gästgivars ställde ett skriftligt spörsmål gällande problemsituationer som uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Intresset för att främja den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar därtill vara lågt. Hur ämnar man garantera säkerheten för medborgare bosatta i mer svårtillgängliga områden?

Läs mera

När överskrids allemansrätten?

Riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars frågar i ett spörsmål var gränserna för allemansrätten ställs då annan person än markägaren lägger upp frednings-märken.

Läs mera

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Problemsituationer har uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar inte främjas av myndigheterna. Hur garanterar man då säkerheten för medborgare i mer svårtillgängliga områden, frågar riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars i ett skriftligt spörsmål.

Läs mera

Sexualbrott i strafflagen.

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér framförde vid diskussionen om ändringen av kapitlet om sexualbortt i strafflagen, att Finlands och Sveriges lagstiftning i frågan borde vara enhetlig.

Läs mera

Välfungerande tågförbindelser i Västra Nyland.

Till riksdagens talman VR förde nyligen fram ett förslag till Kommunikationsministeriet om att närtågtrafiken på kustba-nan skulle begränsas till sträckan Helsingfors-Sjundeå. Förslaget var inte oproblematiskt och vi un-dertecknade gläder oss över att man på ministeriet nu beslutat att Y-tågstrafiken fortsätter i alla fall fram till 2015. Samtidigt ser vi att det är viktigt att manLäs mer »

Läs mera