Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i riksdagsvalet i Nyland

Nyländska kretsstyrelsen nominerade den 25.11 enhälligt Silja Borgarsdóttir Sandelin, 25, till riksdagsvalskandidat. Silja jobbar som förbundssekreterare för Svensk Ungdom och studerar statskunskap och offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Hon spelar även handboll på FM-serienivå i Helsingfors IFK.

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställde upp i Europaparlamentsvalet 2009 . Hon har en bakgrund inom studentpolitiken vid Åbo Akademis Studentkår där hon fungerat som både styrelse- och fullmäktigeordförande. Före hon anställdes som förbundssekreterare för Svensk Ungdom var hon förbundsstyrelsemedlem 2007-2009.

– I valet kommer en liberal syn att prägla mina åsikter. Vi ska kunna leva ett liv där vi behandlar varandra likvärdigt och med respekt oberoende på ursprung, kön, religion, sexuell läggning, utseende eller liknande, säger Silja.

– Internationella frågor borde lyftas mera fram eftersom vi lever i en högst globaliserad värld där beslut gjord i internationella forum spelar en stor roll även i vårt dagliga liv i Finland. Därmed vill jag speciellt poängtera betydelsen av nordiskt samarbete, säger Silja som haft flera nordiska uppdrag bland annat som ordförande för Nordiska Centerungdomens Förbund och nuvarande presidiemedlem i Ungdomens Nordiska Råd.

För mera information:

Silja Borgarsdóttir Sandelin, silja@su.fi, 050 366 8291

En bild på Silja kan laddas ner frånhttp://www.su.fi/sve/forbundet/pressmaterial/

Bli finlandssvensk på webben


På webbplatsen hurriksi.fi kan man nu byta modersmål till svenska.

Läs föregående artikel

Gruppanförande 23.11.2010


Gruppanförande i debatten om europeiska säkerhetsstrukturer

Läs följande artikel