Författare: Anders Wikström

Ett välmående och inkluderande Österbotten

Resolution från Kretsmötet 11.4: För SFP i Österbotten är servicen på vårt modersmål central, oberoende vilken reform som genomförs. Svenskspråkiga förvaltningslösningar skapar förutsättningar för en vidareutveckling av det svenska språket och garanterar att vi även i framtiden har ett välfungerande tvåspråkigt land.