Svenska riksdagsgruppen fattade beslut om utskottsplatser

Svenska riksdagsgruppen fattade på torsdagen beslut om den slutliga utskottsfördelningen. Gruppen måste främst besätta de platser som Astrid Thors lämnade då hon utsågs till minister.

UTSKOTT

Ordinarie

Suppleant

Stora utskottet

Nordman, Nauclér

Finansutskottet

Gestrin

Wideroos

Utrikesutskottet

Nauclér

Grundlagsutskottet

Nylander, Nauclér

Gestrin

Miljöutskottet

Gestrin

Ekonomiutskottet

Wideroos

Lagutskottet

Henriksson

Förvaltningsutskottet

Blomqvist

Jord- och skogsbruksutskottet

Nylund

Kulturutskottet

Nylander

Arbetslivs- och

jämställdhetsutskottet

Henriksson

Social- och hälsovårds-

utskottet

Nordman

Framtidsutskottet

Nylund

Försvarsutskottet

Blomqvist

Kommunikationsutskottet

Nylund

Granskningsutskottet

ÖVRIGA ORGAN

Kanslikommissionen

Nylander

Rundradions förvaltningsråd

Nylander

FPA:s fullmäktige

Henriksson

Nordiska rådet

Gestrin

OSSE-delegationen

Nauclér

Interparlamentariska Unionen

Nylander

Wideroos

Anförande om regeringsprogrammet för Vanhanens II regering


Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens II regering tillsatt 19.4.2007 Statsrådets meddelande SRM 1/2007 rd Elisabeth Nauclér /r: Värderade herr talman! Åland är ett självstyrt område inom Finlands gränser, en produkt av civilian crisis management innan begreppet ens hade uppfunnits. Ålands självstyrelse är resultatet av internationell medling i republikens barndom. Vår autonomi visasLäs mer »

Läs föregående artikel