Thors: En sk vinjett-avgift för trafiken bör övervägas

– För att balansera statsekonomin innehåller förslaget till statsbudget vissa skärpningar av beskattningen av trafiken. Vi vet att våra transportföretagare idag har stora utmaningar, också genom konkurrens av företagare som har lägre bränslekostnader, konstaterade riksdagsledamot Astrid Thors i remissdebatten om budgetförslaget.

Att sörja för att vår transportsektor är konkurrenskraftig och att behövliga investeringar kan göras i infrastruktur, är det nödvändigt att regeringen bereder en sk eurovinjett-avgift för trafiken enligt det system som används i Benelux, Danmark och Sverige. Fördelen med den avgiften är att det skulle vara lättare att bygga upp administrationen än enligt andra länders modeller.

Att införa avgiften bör därför vara en prioritet när den trafikpolitiska redogörelsen görs upp.

I debatten berörde Thors också den stora osäkerhet som nu syns i beredningen av statsbudgeten 2012. Redan nu ser vi att debiteringen av samfundskatter för 2011 är efter det budgeterade för detta år. I slutet av året ser vi med större säkerhet hur samfundsskatten utvecklas, och vi måste ha beredskap att reagera snabbt på förändringar.

En brist i budgeten är dock att könskonsekvensbedömningen är rätt tunn i budgetboken, och denna brist får ej upprepas när regeringen överväger stimulansåtgärder. Bostadsbyggande och infrastrukturprojekt räknas upp som stimulans, men privata vårdtjänster bör också komma i åtanke vid kommande sysselsättningssatsningar.

Tilläggsinformation: riksdagsledamot Astrid Thors, 050-512 1580

Nylander: Dags att fundera på alternativ till nuvarande Helibanan


- Det står tämligen klart att den linjedragning för Helibanan som länge funnits i landskapsplanen för Östra Nyland inte får stöd inom Nylands förbund, konstaterar riksdagsledamot och Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander efter det att styrgruppen för landskapsplanen sammanträdde på måndagen.

Läs föregående artikel

Yhdessä harmaan talouden kimppuun!


Euroopan talouspoliittiset haasteet ja huonot talousnäkymät vaativat entistä selkeämpiä valintoja meiltä poliitikoilta. Vähenevien resurssien myötä panokset pitää vieläkin tarkemmin kohdistaa toimenpiteisiin, joilla on todellista vaikuttavuutta.

Läs följande artikel