Thors leder diskussion om nationell hälsofond 24.2. kl 17.-19.

Thors leder diskussion om nationell hälsofond i Riksdagens infocentrum den 24.2 kl. 17-19.
Har flerkanalsfinansieringen av den offentliga hälso- och sjukvården kommit till sin vägs ände? Åsikter för och emot uttalas bl.a. på Helsingin sanomats ledarsida. För tillfället delas kostnaderna för hälso- och sjukvård av kommunerna, staten och folkpensionsanstalten. Dels lockar flerkanalfinansieringen till att flytta kostnaderna till  följande lucka och dels kan kommunernas olika ekonomiska förutsättningar leda till ojämlikhet bland medborgarna.

Ett alternativ till dagens finansieringsmodell är att bilda en nationell hälsofond. Minister Astrid Thors leder en diskussion med direktör Mikael Forss från FPA och programdirektör Hannu Hanhijärvi från Sitra, om hur finansieringen av hälso- och sjukvården kunde arrangeras. Tillfället hålls onsdagen den 24.2 kl. 17 – 19 på Riksdagens infocentrum, Arkadiagatan 3. Tillställningen är tvåspråkig.

Tilläggsuppgifter: Riksdagsassistent Pia-Maria Lindén-Linna tel. 050-574 20 49 och specialmedarbetare Corinna Tammenmaa 050 – 456 08 08.

Gruppanförande


Gruppanförande i anledning av interpellationen om de arbetslösas, pensionärernas, ensamförsörjarfamiljernas och de studerandes ställning

Läs föregående artikel

Svenskan i Finland under lupp


ingets och Kulturfondens undersökning om svenskan som nationalspråk samt tankesmedjan Magmas och Kommunförbundets studie  Det svenska i Finland år 2030 publicerats.

Läs följande artikel