Växtskyddsdirektivet hotar inte virkeshandeln

Strasbourg 3.7 2003

Under Europaparlamentets session i Strasbourg denna vecka gjorde Astrid Thors ett spörsmål till kommissionen angående ändringen av växtskyddsdirektivet. Förslag fanns om att man skulle införa ett krav på att varje enskilt träparti som importeras från Ryssland måste ha ett intyg på att partiet är fritt från skogsparasiter.

Ändringen skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för den finländska industrin och för den ekonomiska situationen i våra närområden. Kraven på intyg för varje virkesparti skulle medföra oöverkomliga administrativa problem, speciellt vid gränserna och skulle leda till att importen drastiskt skulle minskas. Astrid påpekade att finländska växtskyddsinspektionsmyndigheter redan i många år har kontrollerat importerat trä från de västliga delarna av Ryssland och att inga alarmerande observationer gjorts. Träimporten har pågått i 100 år och flora och fauna är likadana i båda länderna. Därför är kravet på intyg för varje barrträdstransport oskälig.

Kommissionen bekräftade i sitt svar att man förbereder en ändring i syfte att stärka vissa av skyddsbestämmelserna beträffande träimport från de europeiska delarna av Ryssland. Kommittén som förbereder förslaget håller dock med om att de nya bestämmelserna inte kan gälla träimport med ursprung i områden som gränsar till östra Finland, dvs Murmansk Oblast, Karelska republiken och Leningrad Oblast. Kommissionen sade sig också stöda denna hållning, vilket är mycket positivt för Finland och Finlands närområden.