Viktor Grandell informatör för SFP

Svenska folkpartiet stärker sin informationsverksamhet och anställer en informatör. Informatören skall också fungera som redaktör för partiets medlemstidning MEDborgarbladet, ett uppdrag som skötts av Rabbe Sandelin, som efter fyra år övergår till annan tjänst.

Viktor Grandell börjar som informatör vid årsskiftet. Grandell är född i Karis och bosatt i Helsingfors där han efter studier på Arcada nu studerar journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Grandell har tidigare jobbat bl.a. som reporter vid FNB och under några år på Hufvudstadsbladet.

Tilläggsinformation

Ulla Achrén, partisekreterare, gsm 0400 594 105

KARKOTTAMISPÄÄTÖKSET TEHDÄÄN KOKONAISHARKINNAN POHJALTA


Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors on järkyttynyt viime viikon Espoon tragediasta. Tapauksen yhteydessä on nostettu esiin, olisiko ampuja voitu karkottaa Suomesta hänen tekemiensä rikosten perusteella.

Läs föregående artikel

Skriftligt spörsmål om FPA-ersättningar


Viktor Grandell börjar som informatör vid årsskiftet. Grandell är född i Karis och bosatt i Helsingfors där han efter studier på Arcada nu studerar journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Grandell har tidigare jobbat bl.a. som reporter vid FNB och under några år på Hufvudstadsbladet. Tilläggsinformation Ulla Achrén, partisekreterare, gsm 0400 594 105

Läs följande artikel