Wideroos: K-5 tryggar tillgången på god service i Sydösterbotten

Svenska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd till den pågående process där kommerna i södra svenska Österbotten tillsammans arrangerar sin grundläggande social- och hälsovård.

-Ramlagen om kommun- och servicestrukturreformen från 2007 förutsätter att en kommun eller ett samarbetsområde som sköter primärvården skall ha ett befolkningsunderlag på åtminstone ungefär 20 000 invånare. Därför är det positivt att de fem kommunerna i södra svenska Österbotten kommit överens om ett samarbetsområde som tryggar invånarnas rätt till service på sitt eget modersmål, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Sydösterbotten. -Det goda regionala samarbetet som K-5 är ett bevis på kommer att trygga tillgången på goda hälso- och sjukvårdstjänster i regionen även i framtiden. Jag tror också att samarbetet kommer att öka sammanhållningen i södra svenska Österbotten och även föra med sig ett ökat samarbete inom övriga sektorer, säger Wideroos.Pressmeddelande 26.8.2008

Regeringens skattebeslut enligt sfp:s linje


Regeringens överenskommelse om skattebesluten i budgetmanglingen följer Svenska folkpartiets linje. - Beslutet ger en jämn lindring av beskattningen i alla inkomstklasser. Tack vare det nya arbetsinkomstavdraget får man samtidigt den sociala profil som Svenska riksdagsgruppen efterlyste på sitt sommarmöte, konstaterade partiordförande, kultur- och idrottsminister Stefan Wallin efter dagens förhandlingar.

Läs föregående artikel

Skatter, sociala frågor och klimatpolitik teman på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte


Skattefrågorna, reformen av den sociala tryggheten och klimatfrågorna stod högt på agendan då Svenska riksdagsgruppens samlades till sommarmöte i Sydösterbotten.

Läs följande artikel