Wideroos: K-5 tryggar tillgången på god service i Sydösterbotten

Svenska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd till den pågående process där kommerna i södra svenska Österbotten tillsammans arrangerar sin grundläggande social- och hälsovård.

– Ramlagen om kommun- och servicestrukturreformen från 2007 förutsätter att en kommun eller ett samarbetsområde som sköter primärvården skall ha ett befolkningsunderlag på åtminstone ungefär 20 000 invånare. Därför är det positivt att de fem kommunerna i södra svenska Österbotten kommit överens om ett samarbetsområde som tryggar invånarnas rätt till service på sitt eget modersmål, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Sydösterbotten.- Det goda regionala samarbetet som K-5 är ett bevis på kommer att trygga tillgången på goda hälso- och sjukvårdstjänster i regionen även i framtiden. Jag tror också att samarbetet kommer att öka sammanhållningen i södra svenska Österbotten och även föra med sig ett ökat samarbete inom övriga sektorer, säger Wideroos.

Statsbudgeten innehåller många rättvisa beslut


Statsbudgeten för 2009 innehåller många goda och rättvisa beslut. - Nästa år sker en viktig rättvisemarkering då regeringens enades om att avskaffa behovsprövningen av bostadstillägget för studerande vars make, maka eller sambo jobbar. Det här underlättar situationen för unga studerande, bland annat dem som står i beråd att bilda familj, sade partiordförande, kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, efter att budgetförhandlingarna avlutades i Helsingfors idag.

Läs föregående artikel

Sfp i Väståboland nominerade flera kandidater


Styrelsen för Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland r.f. har 26.8. nominerat 19 nya kandidater.

Läs följande artikel