EU-valet

Vi hör hemma i Europa. Vi försvarar idealen för ett gränslöst Europa, ett Europa som är möjligheternas världsdel, där individens trygghet och möjligheter genomsyrar de politiska besluten.

I EU-valet 2014 var Svenska folkpartiet den verkliga segraren. Understödet var enormt jämfört med understödet i andra nationella val. I år fortsätter vi på samma linje: Finland behöver en SFP-ledamot i Bryssel och Bryssel behöver en SFP-ledamot för att fortsätta försvara de värderingar och ärenden som ligger oss närmast hjärtat.

Fakta om EU-valet

Europaparlamentsvalet hålls söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen hålls 15-21.5 (utomlands 15-18.5).

Kandidatuppställningen fastställs på torsdagen den 25 april.

Kandidaterna nedan är de som SFP har nominerat hittills. Partiet kommer sammanlagt att nominera 21 kandidater, en full lista.

Björn Bonsdorff

“Jag vill se ett EU som samarbetar tätare i de globala frågorna, med en ambitiös klimatpolitik, med ökat samarbete i försvars- och säkerhetsfrågor och en verklig digital inre marknad.”

EU måste vara en föregångare när det kommer till arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Europa behöver en ny generation insatta beslutsfattare med en vilja att förändra unionen till det bättre, och tillsammans stå upp för den våg av populism och fakta-resistens som nu sprider sig i Europa.

Bonsdorff har tidigare arbetat med EU-politik på de europeiska liberalernas tankesmedja i Bryssel, på utrikesministeriet och hos Liberal Democrats i London. Han är småbarnspappa och jobbar för tillfället som politiskt sakkunnig.

Titel: Politiskt sakkunnig
Ålder: 27
Hemort: Bor i Helsingfors, uppvuxen i Åbo
Telefon: +358 442137403

bjorn.bonsdorff@bildningsforbundet.fi

Anna Jungner-Nordgren

“De nordiska jämställdhetsvärderingarna behöver sina starka försvarare i EU och jag, som Svenska Kvinnoförbundets ordförande, är definitivt en av dem.”

Jag vill vara en stark röst för ett brett spektrum av jämställdhetspolitiska frågor, så som en human flyktingpolitik, sexuella och reproduktiva rättigheter för alla och ett samhälle fritt från könsbaserat våld. Även frågan om global uppvärmning kräver vår totala uppmärksamhet – vi har inget annat val än att föra en ambitiös klimatpolitik.

Titel: Seniorrådgivare, kommunikation
Ålder: 44
Hemort: Helsingfors
Telefon: +358 40 508 1444

anna.jungnernordgren@gmail.com

Catharina von Schoultz

“Jag vill leva i ett Europa där vi respekterar och lyssnar på varandra. De europeiska grundvärderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet ska synas i den politik som förs”

Catharina von Schoultz bor i Borgå, men har under många års tid bott på olika håll i Europa. Hon är utbildad ekonom och pedagog samt arbetar med integration av invandrare. Hon är ordförande för bildningsnämnden och medlem i Borgå stadsfullmäktige.

Max Schulman

“Som spannmålsombudsman på MTK arbetar jag dagligen med politisk intressebevakning. Jag har bland annat en 10 år lång erfarenhet av lobbyarbete i Bryssel.”

Det här leder till att det är lantbruksfrågorna i sin helhet som är på min agenda. Jordbrukaren är den första länken i en näring som ger 250 000 finländare jobb. Det är därför mycket viktigt att man kan bedriva jordbruk i hela EU också i framtiden. Just nu utarbetas den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för 2020-talet i Bryssel.

Min erfarenhet har lärt mig att man med att vara aktivt på plats och ställe kan påverka avsevärt. Nu är jag redo för att ännu mera konkret ta del i beslutsfattande i EU. Därför ställer jag mig till förfogande som kandidat i EU-parlamentsvalet.

Titel: Agrolog
Ålder: 52 år
Hemort: Lojo (Virkby) Västra Nyland
Mobil: +358 40 825 2112

Ida-Maria Skytte

“Jag vill att EU tar en aktivare roll i klimatarbetet. Klimatförändringen är vår tids största utmaning och därför behövs det större resurser och nya innovationer för att verkligen kunna stoppa den.”

Jag anser också att EU måste ta ett större ansvar då det kommer till mänskliga rättigheter, bland annat genom att skapa en mer harmoniserad flykting- och asylpolitik. Jag vill också arbeta för att få unga intresserade av EU-politik. Det är otroligt viktigt att unga använder sin rösträtt, också i EU-valet.

Titel: Magisterstuderande i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa
Ålder: 22
Hemort: Korsholm
Telefon: +358 440 964 696

ida-maria.skytte@su.fi

Nils Torvalds

“Vi tar EU:s globala och lokala utmaningar – och löser dem.”

Titel: Europaparlamentariker
Ålder: 73 år
Telefon: +358 400 432 262

Nils Torvalds, född år 1945 i Ekenäs, har gjort enmångsidig journalistkarriär och är nu sittande europaparlamentariker.
Torvalds bor i Helsingfors och Bryssel samt tillbringar somrarna i Åbolands skärgård.

nils.torvalds@ep.europa.eu
www.nilstorvalds.fi
twitter.com/NilsTorvalds
fb.com/nilstorvalds