fbpx

EU-valet

Vi hör hemma i Europa. Vi försvarar idealen för ett gränslöst Europa, ett Europa som är möjligheternas världsdel, där individens trygghet och möjligheter genomsyrar de politiska besluten.

I EU-valet 2014 var Svenska folkpartiet den verkliga segraren. Understödet var enormt jämfört med understödet i andra nationella val. I år fortsätter vi på samma linje: Finland behöver en SFP-ledamot i Bryssel och Bryssel behöver en SFP-ledamot för att fortsätta försvara de värderingar och ärenden som ligger oss närmast hjärtat.

Fakta om EU-valet

Europaparlamentsvalet hålls söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen hålls 15-21.5 (utomlands 15-18.5).

Kandidatuppställningen fastställs på torsdagen den 25 april.

Kandidaterna nedan är de som SFP har nominerat hittills. Partiet kommer sammanlagt att nominera 21 kandidater, en full lista.

Mikaela Björklund

”Jag tror på fredens Europa och vet att vi tillsammans kan bygga en öppen, delaktig och klimatsmart gemenskap”

Titel: Pedagogie doktor
Ålder: 45
Hemort: Närpes
0503584684

Jag vill delta i bygget av ett medmänskligt Europa där alla människor oavsett bakgrund, språk och förmågor ses som värdefulla och ett regionernas Europa, där särdrag värdesätts, samarbete uppmuntras och det gott att leva också på landsbygden.

Facebook

Filip Björklöf

“EU behöver bli effektivare och mindre byråkratiskt!”

Titel: Magisterstuderande i ekonomi
Ålder: 27 år
Hemort: Raseborg
Telefon: 044 023 1527
E-psot: filip.bjorklof@gmail.com

Vi står inför ett flertal stora utmaningar både på ett globalt och europeiskt plan och därför är det av största vikt att vi nu fokuserar på rätt saker. Inom EU ska subsidiaritetsprincipen respekteras och därmed ska EU fokusera på de stora frågorna såsom handels-, klimat- och migrationsfrågor och inte lägga sig i den nationella politiken för mycket. EU behöver bli effektivare och mindre byråkratiskt!

Björn Bonsdorff

“Jag vill se ett EU som samarbetar tätare i de globala frågorna, med en ambitiös klimatpolitik, med ökat samarbete i försvars- och säkerhetsfrågor och en verklig digital inre marknad.”

EU måste vara en föregångare när det kommer till arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Europa behöver en ny generation insatta beslutsfattare med en vilja att förändra unionen till det bättre, och tillsammans stå upp för den våg av populism och fakta-resistens som nu sprider sig i Europa.

Bonsdorff har tidigare arbetat med EU-politik på de europeiska liberalernas tankesmedja i Bryssel, på utrikesministeriet och hos Liberal Democrats i London. Han är småbarnspappa och jobbar för tillfället som politiskt sakkunnig.

Titel: Politiskt sakkunnig
Ålder: 27
Hemort: Bor i Helsingfors, uppvuxen i Åbo
Telefon: +358 442137403

bjorn.bonsdorff@bildningsforbundet.fi

Filip Hamro-Drotz

”Jag verkar för att kommande generationer ska få leva i ett enigt, tryggt och välmående Europa”

Titel: ekon.mag.
Ålder: 71
Hemort: Grankulla
Kontaktuppgifter: 040 5108317, filip.hd@iki.fi

EU:s trovärdighet bör stärkas: sämjan mellan medlemsländerna måste återställas,
beslutsfattandet effektiveras och det civila samhället engageras – både yngre och äldre.
Investera i framtiden: klimat, forskning och utbildning. Satsa på Östersjösamarbetet, grannlandsrelationer och på en välfungerande och säker inre marknad.
EU:s klor bör vässas för att bekämpa korruption, brottslighet och missbruk inom EU.
Filip har en gedigen erfarenhet från långvarigt arbete i EU-rådgivning; över trettio år i EU/Bryssel och Finland.

 

Anna Jungner-Nordgren

“De nordiska jämställdhetsvärderingarna behöver sina starka försvarare i EU och jag, som Svenska Kvinnoförbundets ordförande, är definitivt en av dem.”

Jag vill vara en stark röst för ett brett spektrum av jämställdhetspolitiska frågor, så som en human flyktingpolitik, sexuella och reproduktiva rättigheter för alla och ett samhälle fritt från könsbaserat våld. Även frågan om global uppvärmning kräver vår totala uppmärksamhet – vi har inget annat val än att föra en ambitiös klimatpolitik.

Titel: Seniorrådgivare, kommunikation
Ålder: 44
Hemort: Helsingfors
Telefon: +358 40 508 1444

anna.jungnernordgren@gmail.com

Catharina von Schoultz

”Jag vill leva i ett Europa där vi respekterar och lyssnar på varandra. De europeiska grundvärderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet ska synas i den politik som förs”

Catharina är ekonomie magister och lärare och arbetar med integration av invandrare. Hon har under många års tid bott och arbetat på olika håll i Europa. Hon är ordförande i bildningsnämnden och medlem i Borgå stadsfullmäktige.

”Jag upplever att attityderna i samhället hårdnat på ett oroväckande sätt och vill arbeta för ett medmänskligare inkluderande Europa. De globala utmaningar vi står inför klarar vi enbart via konstruktivt samarbete. Den kulturella och språkliga mångfald EU representerar är en unik resurs och styrka”

Titel: Biträdande rektor
Ålder: 55
Hemort: Borgå
Catharina.vonschoultz@gmail.com
0400-811588

Max Schulman

“Som spannmålsombudsman på MTK arbetar jag dagligen med politisk intressebevakning. Jag har bland annat en 10 år lång erfarenhet av lobbyarbete i Bryssel.”

Det här leder till att det är lantbruksfrågorna i sin helhet som är på min agenda. Jordbrukaren är den första länken i en näring som ger 250 000 finländare jobb. Det är därför mycket viktigt att man kan bedriva jordbruk i hela EU också i framtiden. Just nu utarbetas den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för 2020-talet i Bryssel.

Min erfarenhet har lärt mig att man med att vara aktivt på plats och ställe kan påverka avsevärt. Nu är jag redo för att ännu mera konkret ta del i beslutsfattande i EU. Därför ställer jag mig till förfogande som kandidat i EU-parlamentsvalet.

Titel: Agrolog
Ålder: 52 år
Hemort: Lojo (Virkby) Västra Nyland
Mobil: +358 40 825 2112

Ida-Maria Skytte

“Jag vill att EU tar en aktivare roll i klimatarbetet. Klimatförändringen är vår tids största utmaning och därför behövs det större resurser och nya innovationer för att verkligen kunna stoppa den.”

Jag anser också att EU måste ta ett större ansvar då det kommer till mänskliga rättigheter, bland annat genom att skapa en mer harmoniserad flykting- och asylpolitik. Jag vill också arbeta för att få unga intresserade av EU-politik. Det är otroligt viktigt att unga använder sin rösträtt, också i EU-valet.

Titel: Magisterstuderande i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa
Ålder: 22
Hemort: Korsholm
Telefon: +358 440 964 696

ida-maria.skytte@su.fi

Nils Torvalds

“Vi tar EU:s globala och lokala utmaningar – och löser dem.”

Titel: Europaparlamentariker
Ålder: 73 år
Telefon: +358 400 432 262

Nils Torvalds, född år 1945 i Ekenäs, har gjort enmångsidig journalistkarriär och är nu sittande europaparlamentariker.
Torvalds bor i Helsingfors och Bryssel samt tillbringar somrarna i Åbolands skärgård.

nils.torvalds@ep.europa.eu
www.nilstorvalds.fi
twitter.com/NilsTorvalds
fb.com/nilstorvalds