Anna-Maja Henriksson: Välutbildad befolkning skapar välfärd

Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal den 24/5 på gymnasiekonferensen.

– För ett litet land som Finland är en välutbildad befolkning guld värd. Finland kommer aldrig att vara landet med billig arbetskraft, det ska vi inte heller sträva efter. För oss, som ett exportberoende land med tillgång till vissa naturresurser men med ett utmanande geografiskt läge, är det med högklassigt kunnande kombinerat med stabila samhällsförhållanden, social förmåga, kreativitet och språkkunskaper som vi i framtiden ska finansiera vår välfärd.

– För den svenska skolan gäller det att kvalitativt hålla minst jämna steg med den finska skolan. Generellt kan man säga att vi lyckats ganska väl så här långt. Arbetslösheten i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är i allmänhet lägre än i det övriga Finland. Eftersom det förhåller sig just så, tycker jag att man gott kan säga att den finlandssvenska utbildningen har en viktig roll inte bara för landets tvåspråkighet utan också för landets tillväxt och sysselsättning. Det finns ett klart samband.

– Min bestämda uppfattning är att gymnasieutbildningen behövs också framöver. Självfallet behöver vi också en god yrkesutbildning. Det goda är att vi behöver bägge. Och att man kan välja det som passar en bättre. På den vägen skall vi fortsätta – jag tror inte på en sammanslagning av gymnasierna och yrkesskolorna. Vi behöver duktiga yrkesmän och kvinnor i framtiden som jobbar praktiskt inom såväl vård och omsorg som inom industri och byggbransch för att nämna några exempel. Men vi behöver också alla de unga som vill fördjupa sig lite mera och satsa på att studera lite längre. Därför är den framtida gymnasieutbildningen så viktig!

– För eleven är det egalt om det är kommunen, en samkommun eller något annat organ som upprätthåller gymnasiet. Det saknar helt betydelse. För eleven är det viktiga att undervisningen är intressant, att man trivs med skolan och dess lärare, att man erbjuds intressanta studiekombinationer och att skolan har såväl modern teknisk utrustning som moderna undervisningsmetoder.

– När det gäller den moderna tekniken tror jag det är viktigt att själva studentexamen också moderniseras. Att man i studentexamen år 2012, i högteknologilandet Finland, präntar ner sin svar med blyertspenna känns nog något föråldrat. Det är hög tid att ta i bruk modern teknik också på detta område.

– Dessutom är det fullständigt klart att Studentexamensnämnden måste ta ett ännu större ansvar för att proven skall vara rättvisa och jämlika för de finska och svenska eleverna. Vi kan inte ha fler översättningsgrodor där uppgifter blir omöjliga att lösa på svenska. Det handlar ytterst om elevernas rättsskydd.

Helsingfors stads strategi 2013-2016

"SFP:s grupp anser att Helsingfors redan i praktiken vuxit ihop med Vanda och Esbo."

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Pälsdursnäringen är en viktig sysselsättare

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.

Lue seuraava artikkeli