Anna-Maja Henriksson vill fortsätta i SFP:s ledning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vill fortsätta som vice ordförande i Svenska folkpartiet. Henriksson berättade om detta i lördags.

Henriksson valdes första gången till vice ordförande för SFP år 2010. Minister Henriksson har tidigare verkat bland annat som ordförande för Svenska Finlands Folkting.

– Vi lever i en tid med stora samhällsförändringar. Jag vill gärna fortsätta i partiets ledning, och jobba för ett samhälle där man bryr sig om mänskors vardag. Vi måste se till att centraliseringsivrarna inte får övertaget. Det skall finnas förutsättningar för ett gott liv såväl i städerna som på landsbygden också i framtiden, säger Henriksson.

SFP:s ledning väljs på partidagen 8-9.6 i Borgå.

Europa efter valet 2014

Partidagen 2013 inleds med ett seminarium om EU:s framtid och SFP:s valprogram inför valet till europaparlamentet 2014

Lue edellinen artikkeli

Månsson skriver SFP-historik

Svenska riksdagsgruppens generalsekreterare Björn Månsson, 60, har tackat ja till erbjudandet att skriva Svenska folkpartiets historik från år 1970 framåt. Månsson inleder arbetet med historiken i höst och lämnar då sitt nuvarande uppdrag som generalsekreterare för riksdagsgruppen.

Lue seuraava artikkeli