Åsa Gustafsson kandiderar i EU-valet

SFP:s vice ordförande, socionom YH Åsa Gustafsson (1974) kandiderar i Europaparlamentsvalet.

-Den största enskilda ekonomiska och sociala krisen är arbetslösheten i Europa. Jag vill arbeta för att vi i hela EU skall göra det lättare

att skapa arbetsplatser och att vägleda våra unga så att de hittar en lämplig utbildning och sin väg in på arbetsmarknaden. I mitt arbete

inom barnskyddet ser jag dagligen hur viktigt det är att var och en hittar sin plats i livet med meningsfull sysselsättning och tro på sin

egen framtid. Jag vill vara med om att bygga en hållbar arbetsmarknadspolitik där ingen lämnas ensam och nya möjligheter till

arbete skapas. Jag går till val under devisen Tillsammans är vi starka, säger Gustafsson.

Åsa Gustafsson är stadsfullmäktig och stadsstyrelsemedlem i sin hemstad S:t Karins och fungerar som ordförande för SFP:s

socialpolitiska utskott.

Wideroos: Tvång kan inte vara drivkraften i kommunreformen


Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos förstår missnöjet mot regeringens förslag om att kommuner ska kunna tvångssammanslås, men vill samtidigt påminna om att en kommunreform är nödvändig för Finland. Utgångspunkten har enligt SFP hela tiden varit att kommunerna ska agera på frivillig basis medan andra partier i regeringen aktivt har förespråkat tvångslösningar. Samtidigt betyder frivillighet att beslutsfattarna i kommunerna på allvar måste fundera på olika lösningar, inklusive sammanslagningar.

Lue edellinen artikkeli

Nu krävs samarbete för en lärarutbildning på svenska i Nyland


Rekryteringsannonserna i pressen talar sitt krassa språk och vittnar om en skriande brist på behöriga lärare i södra Finland.

Lue seuraava artikkeli