Beata Björkvall ny specialmedarbetare för Nils Torvalds

Beata Björkvall, 25, blir från och med september ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Björkvall är aktiv i kommunalpolitiken i Åbo, bland annat som första ersättare i Åbo stadsfullmäktige samt fungerar som vice ordförande för Svensk Ungdom. Hon är hemma från Helsingfors och är politices magister från Åbo Akademi.

Björkvall efterträder Axel Hagelstam, som fått anställning vid Finlands delegation vid Nordatlantiska fördragsorganisationen NATO i Bryssel.

EU måste reagera om grundläggande värderingar tummas på


Europaparlamentet har under sin plenarsession i Strasbourg idag röstat om rapporten kring situationen i Ungern och de grundläggande rättigheterna i landet. Rapporten gick igenom efter hårda diskussioner mellan de politiska grupperna och Viktor Orban, som besökte parlamentet i Strasbourg med anledning av dagens omröstning.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Gör värderingen av vattenområden mer skälig!


I ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser riksdagsledamot Thomas Blomqvist att värderingen av vattenområden i samband med arvs- och gåvobeskattningen blir mer skälig. Blomqvist frågar vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att vattenområdenas olika särdrag bättre än tidigare tas i beaktande vid värderingen.

Lue seuraava artikkeli