Blomqvist: Bönderna med i röjningsarbetet efter stormar!

Stormarna som drog in över vårt land efter julen 2011 visade hur sårbart vårt eldistributionsnät är. I januari öppnade Arbets- och näringsministeriet en kanal på sin webbplats där de ber medborgarna komma med idéer om hur eldistributionen kunde förbättras. Med anledning av de nu pågående diskussionerna, föreslår riksdagsledamot och NSP:s ordförande, Thomas Blomqvist (sfp), att det igen kunde bli aktuellt att involvera bönderna i röjningsarbetet som ofta behövs för att få slut på strömavbrotten efter stormar.

– Jag tror att det bland bönderna finns ett intresse att ställa upp och hjälpa till mot en skälig ersättning. Bönderna har både kunnande om och utrustning för röjningsarbete, och dessutom en god lokalkännedom. Vid behov skulle bönderna därför kunna bistå elbolagens egna servicemän med reparationsarbetet. Fackmännen skulle naturligtvis leda arbetet, och också avgöra vem som ska och kan göra vad.

Enligt Blomqvist skulle det här kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att försnabba återställningen efter stormskador. När och om något sker, skulle man snabbt kunna kalla in hjälpande händer. För att allt ska fungera skulle det säkert vara bra att ordna utbildning för dem som finns med på beredskapslistorna.

– Det har tidigare gjorts försök med att upprätthålla namnlistor på dem som har beredskap att hjälpa till. Jag tror att det nu igen skulle vara värt att fundera på den här möjligheten. Det kunde vara ett enkelt och billigt sätt att förbättra beredskapen, avslutar Blomqvist.

Krisberedskap

De senaste veckorna har jag haft minutprogram. I alla fall varje måndag till torsdag, då Försvarshögskolans landsomfattande försvarskurs fyllt mina dagar. Det har varit en intressant och intensiv tid. Under kursens gång har vi fått ta del av högklassiga föreläsningar och besökt både företag, ministerier och andra inrättningar. Resultatet är en komprimerad men ändå överskådlig blick av hur Finlands krisberedskap är uppbyggd.

Lue edellinen artikkeli

Utplacering av defibrilliatorer i offentliga utrymmen

Astrid Thors ställde idag ett spörsmål till regeringen på vilket sätt regeringen ämnar se till att tillgången till snabb förstahjälp vid akuta hjärtåkommor med hjälp av lekmannadebrilliatorer finns att tillgå på offentliga platser i tillräcklig utsträckning även i vårt land?

Lue seuraava artikkeli