Blomqvist: Goda nyheter för Dragsvik!

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) är mycket nöjd över beskedet att Nylands Brigad får stanna i Dragsvik.

– Spekulationerna kring garnisonens vara eller inte vara har pågått under en längre tid, och det är bra att vi nu äntligen kan sätta punkt för alla gissningar. Det har hela tiden funnits mycket starka argument för att bevara verksamheten vid Dragsvik. Brigaden har klarat sig bra i alla mätningar; den är kostnadseffektiv och erbjuder en högklassig utbildning.

– Försvarsmakten står inför väldigt stora omställningar, och därför var utgången för Nylands Brigads del inte självklar, trots att jag själv alltid trott på brigadens framtid. Jag är därför glad över att arbetet för att bevara garnisonen har burit frukt. Jag tror även att försvarsminister Wallins goda kännedom om brigadens verksamhet och betydelse har varit av stor vikt.

Arbetet med SFP:s framtidsmanifest fortsätter

Svenska folkpartiet fortsätter sitt framtidsarbete. Siktet är inställt på kommunalvalet nästa höst. Partiets centrala valprogram inför kommunalvalet bereds den här vintern och våren enligt samma mönster som partiet utarbetade sitt framtidsmanifest för två år sedan.

Lue edellinen artikkeli

SFP i Nyland välkomnar Niinistös löfte om marginaliserade unga

Svenska folkpartiets nyländska krets önskar gratulera den nyvalda presidenten Sauli Niinistö till valet. Inför andra omgången i presidentvalet stod två goda kandidater till förfogande kandidater som båda hade ett stabilt stöd bland befolkningen men också inom Svenska folkpartiet.

Lue seuraava artikkeli