Blomqvist: Goda nyheter för Dragsvik!

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) är mycket nöjd över beskedet att Nylands Brigad får stanna i Dragsvik.

– Spekulationerna kring garnisonens vara eller inte vara har pågått under en längre tid, och det är bra att vi nu äntligen kan sätta punkt för alla gissningar. Det har hela tiden funnits mycket starka argument för att bevara verksamheten vid Dragsvik. Brigaden har klarat sig bra i alla mätningar; den är kostnadseffektiv och erbjuder en högklassig utbildning.

– Försvarsmakten står inför väldigt stora omställningar, och därför var utgången för Nylands Brigads del inte självklar, trots att jag själv alltid trott på brigadens framtid. Jag är därför glad över att arbetet för att bevara garnisonen har burit frukt. Jag tror även att försvarsminister Wallins goda kännedom om brigadens verksamhet och betydelse har varit av stor vikt.

Svenska riksdagsgruppens uttalande om kommunreformen

Regeringens arbetsgrupp för kommunförvaltningen publicerade i dag sin utredning om ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje region. Svenska riksdagsgruppen anser det vara oerhört viktigt att de språkliga rättigheterna har beaktats.

Lue edellinen artikkeli

Rätten att använda svenska inom social- och hälsovården bör tryggas

Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) frågar i sitt skriftliga spörsmål efter den ansvarige ministerns syn på hur regeringen kommer att genomföra åtgärdsförslagen som ingår i Ahtisaari-arbetsgruppens rapport. Gestrin undrar också hur den grundläggande språkliga rättigheten att använda finska och svenska säkras i den social- och hälsovårdsreform som regeringen bereder.

Lue seuraava artikkeli