Carl Haglund: Experimentera inte med barnen

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund är bekymrad över förslaget om tvåspråkiga skolor som behandlas inom samlingspartiet på veckoslutets partikongress.

– Det finns ingen pedagogisk grund för hur tvåspråkiga skolor skulle fungera. Trots det föreslår statsministerpartiet i helgen att ta en positiv inställning till att fusionera svensk- och finskspråkiga skolor, konstaterar Haglund som är oroad för vad beslutet kunde innebära för barnen.

– Vi har i Finland en tradition av att bygga utbildningen på en stark pedagogisk grund. De tankar och idéer som på senare tid har diskuterats i offentligheten bygger inte på en pedagogisk grund där barnens inlärningsmiljö går i första hand. Så kan det inte vara, säger Haglund.

I det här sammanhanget finns många obesvarade frågor och det ansvarsfulla sättet vore att söka svar de här frågorna före man tar ställning till ett förslag som kan äventyra undervisningen för våra barn. Skall utbildningen ske parallellt på svenska och finska? Är det förvaltningen som man vill fusionera? Skall lärarna klara av att undervisa både på svenska och på finska, frågar sig Haglund.

– Vi har idag har utmärkta språkbadsskolor och det finns ett klart behov att utöka språkbadsundervisningen som bygger på fungerande pedagogiska modeller. Att huvudstupa ta ställning för tvåspråkiga skolor innebär i den här situationen att

experimentera med barnens framtid. Jag hoppas att Samlingspartiet inser detta så att beslut av den här rangen inte fattas på lösa grunder, avslutar Haglund.

Stadens bokslut 2011


Det är dags att se bakåt en stund för att få en uppfattning om läget för vår 200-åriga huvudstad.

Lue edellinen artikkeli

Sökes: REDAKTÖR


SFP i Helsingfors söker en redaktör till vår kommunalvalstidning.

Lue seuraava artikkeli