Carl Haglund vald till ordförande för SFP

I omröstningen föll rösterna 144 för europaparlamentariker Carl Haglund och 106 för justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Carl Haglund, europaparlamentariker, är uppvuxen i Esboförorten, gift med Michaela och far till Edward och Esther. Haglund har arbetat som journalist, tryckeri- och grafikföretagare, generalsekreterare vid YH Sydvästs studentorganisation, museiguide, chefredaktör, ministermedarbetare och statssekreterare.

Haglund har varit aktiv inom SFP sedan år 1997. Haglund har bland annat verkat som sekreterare i lokalavdelning och kommunorganisation, medlem i krets- och partistyrelserna samt förbundssekreterare för Svensk Ungdom.

Carl Haglund har också suttit i Esbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse och lett SFP:s grupp i Folktinget.

Wideroos blev SFP:s fullmäktigeordförande


- Det blir annorlunda och intressant att leda ett fullmäktige i en nyorganiserat SFP, säger Ulla-Maj Wideroos, som på söndagen valdes till SFP:s nybildade fullmäktiges ordförande.

Lue edellinen artikkeli