Carl-Olaf Homén fick ministertitel

Carl-Olaf Homén har i dag förlänats ministertiteln av Republikens president Sauli Niinistö.

Homén, född 1936, har en lång och mångsidig meritförteckning: förutom sin period som SFP:s försvarsminister 1974-75 har Homén gjort ett livsverk inom idrotten: Homén är bland annat känd som ordförande för såväl Finlands Olympiska Kommitté, Finlands Idrott, Finlands Svenska Idrott och Svenska Finlands Skolidrottsförbund. Homén har dessutom skapat evenemanget Stafettkarnevalen år 1961.

Homén utmärkt sig såväl inom det akademiska, inom stiftelsevärlden som i affärslivet: Homén har bland annat fungerat som verkställande direktör för försäkringsbolaget Industriförsäkring i 20 år, varit medlem av Riksrätten, talman för Folktinget och innehaft ett mångårigt medlemskap i SFP:s arbetsutskott. Han har förtroendeuppdrag inom stiftelsevärlden såsom Konstsamfundet, Sigrid Juselius stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Maanpuolustuksen Tuki, stiftelsen för teknisk undervisning och forskning.

Homén är pedagogie doktor h.c.

Svar på spörsmålet om unga sjukpensionerade personers möjligheter


Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) frågade vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att undanröja hindren som försvårar en återgång till arbetslivet för sjukpensionerade unga personer.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist välkomnar beslut om förhöjt statsstöd till Raseborg


Statsrådet meddelade idag att 27 kommuner beviljats behovsprövad förhöjning av statsandelarna. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är mycket nöjd med regeringens beslut att inkludera Raseborg bland de kommuner som får extra statsstöd.

Lue seuraava artikkeli