Dahlman specialmedarbetare för Torvalds

Katarina Dahlman blir ny specialmedarbetare i Nils Torvalds stab i Europaparlamentet. Dahlman ersätter Heidi Jern, som i januari blir medlem av viceordförande Olli Rehns kabinett i EU-kommissionen.

Dahlman (f.1987) är hemma från Esbo och slutför som bäst sina magisterstudier i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Dahlman har en Bachelor of Arts från University of Sussex och hon har tidigare jobbat som politisk sekreterare för Svensk Ungdom i Helsingfors. Dahlman gjorde även praktik i Europaparlamentet i Carl Haglunds stab våren 2012.

Dahlman kommer bland annat att ansvara för bevakningen av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, jordbruksutskottet och utskottet för regional utveckling.

Blomqvist välkomnar beslut om förhöjt statsstöd till Raseborg


Statsrådet meddelade idag att 27 kommuner beviljats behovsprövad förhöjning av statsandelarna. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är mycket nöjd med regeringens beslut att inkludera Raseborg bland de kommuner som får extra statsstöd.

Lue edellinen artikkeli

Livet efter valet


Förra fredagen höll SFP i Nyland tackfest för alla kommunalvalskandidater. Uppslutningen var stor och stämningen god. Vi hade mycket att fira. SFP gjorde ett gott val nationellt sett, och speciellt i Nyland klarade vi oss verkligt bra.

Lue seuraava artikkeli