Direktsändning från SFP:s partidag

Delar av partidagen sänds direkt över nätet enligt tidtabellen nedan. Val av partiordförande sker på söndag ca kl 13.00.

Sändningen kan följas på sfp.fi och poå sfp:s kanal på bambuser

Lördag 9.6

9.30 – 12.00

bl.a

– Stadens hälsning

– Val av utskott för partidagen

– Partiordförande Stefan Wallin öppnarpartidagen

10.45

– Allmänpolitisk debatt, inleds av svenska riksdagsgruppens ordförande samt ordförandekandidaterna

13.00 – 16.30

– Utfrågning av ordförandekandidater

– Politisk debatt

– Behandling av propositinoer

—-

Söndag 10.6

9.30-12.00

– Behandling av motioner

13.00-17.00

– Val av partiordförande och viceordförande för partiet

– Behandling av motioner

Läs åsikter på Partidagsbloggen


Partidagsbloggen innehåller kommentarer och åsikter från delegater på plats i Karleby

Lue edellinen artikkeli

SFP:s nya organisation


Enligt ett partidagsbeslut har SFP:s stadgar uppdaterats. Som en följd av det förändras SFP:s organisation. Läs mer om den nya organisationen!

Lue seuraava artikkeli