EU tillåter investeringsstöd i renare fartyg

EU-kommissionen godkände i veckan de stöd som Finland anhållit att få ge till investeringar i renare fartygsmotorer. Beslutet var nödvändigt för att de miljösatsningar man kom överens om i EU:s svaveldirektiv verkligen kan genomföras.

Beslutet om strängare svavelgränser i maritima bränslen godkändes redan år 2007 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) varefter Europaparlamentet ifjol, enligt praxis, införde IMO bestämmelserna i ett eget svaveldirektiv.

Eftersom beslutet kommer ha ekonomiska följder, beslöt Europaparlamentet att som tillägg till IMO beslutet också tillåta ekonomiskt stöd för att lindra övergången till renare teknik och bränslen. Det är dessa stöd som nu bekräftats av EU-kommissionen.

– Veckans beslut bekräftar parlamentets, ministerrådets och kommissionens tidigare överenskommelse som vi kämpade hårt för i parlamentet. Detta för att lindra de ekonomiska följderna för sjöfartsnäringen och exportindustrin avsevärt, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– I praktiken betyder detta att finska staten kan gå vidare med sitt beslut om att stöda reningsteknik i fartyg med 30 miljoner euro, samt att EU kan ge ytterligare stöd, säger Torvalds.

Någon europaparlamentariker har tidigare påstått att EU-kommissionen inte kommer godkänna möjligheter att ge stöd. Det visade sig nu vara felaktigt.

– Ett nej till svaveldirektivet skulle således ha betytt att begränsningarna trätt i kraft oavsett, medan inget stöd skulle kunna ha getts åt näringen. Därför är detta beslut av betydande vikt för sjöfartsnäring och exportindustri, säger Torvalds.

Statsfinanserna tema på SFP:s partifullmäktige


Svenska folkpartiets partifullmäktigeordförande, riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och partiordförande, försvarsminister Carl Haglund lyfte båda upp det ekonomiska läget och statsfinanserna i sina tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Pargas.

Lue edellinen artikkeli

Österbottningar positivt inställda till kommunfusioner


En majoritet av österbottningarna verkar stöda tankarna om en, två eller tre kommuner i landskapet Österbotten.

Lue seuraava artikkeli