"Försök inte klättra upp i trädet med fel ända före"

Svenska Folkpartiet i Helsingfors ställer sig kritiskt till planerna på att bygga ett Guggenheim-museum i staden. För att förverkliga ett projekt med ett så stort symbolvärde måste en grundligare utredning göras före några beslut kan fattas.

SFP i Helsingfors vill ändå hålla dörrarna öppna för en större kulturpolitisk satsning som skulle berika staden.

– Det ser lite ut som om Helsingfors stad försökt klättra upp i trädet med fel ända före, summerar SFP i Helsingfors ordförande Johan Ekman. Vi vill inte säga definitivt nej till ett attraktivt konstmuseum i Helsingfors i framtiden, men före det måste vi utreda vad det egentligen är invånarna vill ha och först därefter se om just ett Guggenheim är det rätta alternativet.

Pressmeddelande 22.2.2012

SFP i Österbotten: Bevara yrkeshögskoleplatserna i Österbotten!

Den yrkeshögskolereform som nu planeras, slår hårt mot de österbottniska ungdomarnas möjligheter att stanna i sin region och välja från ett mångsidigt utbildningsutbud som Vasa Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Mellersta Österbottens Yrkeshögskola hittills förtjänstfullt har erbjudit.

Lue edellinen artikkeli

Budgetramarna 2013

Det är igen dags att ta fram kristakulan och försöka ana sig till hur framtiden ser ut. Under de föregående årens övningar har jag varit pessimisten&

Lue seuraava artikkeli