Fungerande hantering av migrationsströmmar i EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds betänkanden om ökade medfinansieringssatser för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och fonden för yttre gränser har under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg idag godkänts.

Följderna av de ekonomiska och finansiella kriserna har slagit hårdare mot vissa medlemsstater än andra, vilket även lett till svårigheter att uppnå de krav som hör samman med EU-stöd. Torvalds betänkanden ger möjlighet att tillfälligt öka medfinansieringssatsen för de medlemsstater som drabbats av allvarliga finansiella svårigheter och som omfattas av EU:s ekonomiska stödmekanismer.

– En fungerande hantering av migrationsströmmar är ytterst viktig för Europeiska Unionen, och det är viktigt att även medlemsstater med svåra ekonomiska utmaningar kan sköta uppgifter som hör samman med hanteringen av migrationsströmmar, säger Nils Torvalds. En medlemsstats oförmåga att försäkra en effektiv hantering av migrationsströmmar påverkar också andra medlemsstater. Det är viktigt att de ekonomiska svårigheterna i en medlemsstat inte drabbar de åtaganden som redan gjorts inom andra medlemsstater.

– Bördan av hanteringen av gränsbevaknings- och migrationsfrågor faller ojämnt på medlemsstaterna. Under de rådande ekonomiska svårigheterna är det därför motiverat att se över medfinansieringskraven, vilket jag är glad över att vi nu gjort. Resultatet av omröstningen är ett steg framåt i skapandet av ett solidaritetsverktyg mellan EU:s medlemsstater i hanteringen av migrationsströmmar, avslutar Torvalds.

Gruppanförande 6.2 2013

Gruppanförande i remissdebatten om Statsrådets redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012. Riksdagsman Thomas Blomqvist.

Lue edellinen artikkeli

Gestrin: Vi borde komma vidare med försvars- och säkerhetspolitiken

Enligt riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) innehåller statsrådets redogörelse inte några stora överraskningar, men den inger en känsla av att man går som katten kring het gröt. Å ena sidan upprepas den kända doktrinen om militär alliansfrihet och betydelsen av den allmänna värnplikten. Å andra sidan säger statsrådet att Finland inte ensamt i framtiden klarar av försvaret av vårt land.

Lue seuraava artikkeli